Hore

Permafrost – časovaná bomba klimatických zmien

Permafrost – časovaná bomba klimatických zmien

Všetok svetový permafrost obsahuje 1600 gigaton uhlíka, čo je dvojnásobok jeho množstva v atmosfére. Roztápajúci permafrost (trvalo zamrznutá pôda) uvoľňuje uhlík a urýchľuje tak prebiehajúce klimatické zmeny. Podľa niektorých odhadov môže do roku 2100 do atmosféry uniknúť 10 až 15 percent v permafroste uskladneného uhlíka. Suché fakty, ktoré sa môžu zdať nudné. V skutočnosti bude práve od nich závisieť, ako bude vyzerať život na Zemi už v blízkej budúcnosti. Pozitívna spätná väzba ovplyvňujúca urýchľovanie globálnych klimatických zmien nebude pre ľudstvo pozitívnou. I keď, roztápanie severných morí otvorí nové námorné trasy a umožní efektívnejšiu ťažbu obrovských zásob tamojších surovín. Ekonomické výhody sú však aj napriek ich miliardovým hodnotám primalé. Zo ziskov budú prosperovať niektorí, dopady roztápania arktického permafrostu však pocítime všetci. Pozrite si mapu, ktorá znázorňuje rozšírenie permafrostu na severnej pologuli. Jej bližší opis nájdete na webstránke Earth Observatory.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť