Hore

Prečo majú niektoré rieky deltu? A ako delta vzniká?

Rozvetvené ústia riek do mora, ktoré poznáme pod názvom delta, fascinujú najmä pri pohľade zhora. Ak neveríte, pozrite si túto zbierku satelitných záberov. Nekonečný súboj pevniny a mora nemá víťaza, niekde získa súš, inde zas voda. Ako vôbec vznikajú delty? Jednoduché vysvetlenie vám podá toto krátke edukačné video. Škoda, že len v angličtine. Čakám, kedy sa prihlási nejaký dobrovoľník s ochotou takéto videá preložiť a otitulkovať. Neviete o niekom? 🙂

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať