Hore

Koľko trvala cesta vlakom z Viedne do rôznych končín Rakúska-Uhorska

Koľko trvala cesta vlakom z Viedne do rôznych končín Rakúska-Uhorska

Dnešnou mapou je izochronická mapa časovej dostupnosti Viedne od jednotlivých častí Rakúsko-Uhorska pri využití vlakovej dopravy v roku 1912. Povedané ľudskou rečou, mapa zobrazuje ako dlho by ste cestovali pred sto rokmi vlakom, aby ste sa z bodu XY niekdajšej ríše dopravili do Viedne (alebo naopak). Názov tohto typu máp vychádza z gréckych slov iso (ἴσο) pre rovnaký a chronos (χρόνος) pre čas.  Ako prvý sa o využitie tejto techniky pri tvorbe dopravnej mapy pokúsil Angličan Francis Galton, ktorý v roku 1881 publikoval mapu časovej dostupnosti jednotlivých oblastí sveta voči Londýnu. Na izochronickej mape Rakúska-Uhorska vidieť už v tom čase rozvinutú železničnú sieť, ktorej hlavný uzol bol práve vo Viedni. Z mapy vidieť aj silné prepojenie Rakúska s Českom. Ako dopravne problematické časti ríše sa ukazovali oblasti na Balkáne. Aj táto mapa sa však nevyhla hlúpej chybe, Košice sú v mape premenované na Miskolc (slovensky vraj Miškovec). 

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať