Hore

Saamovia – Indiáni Európy

Saamovia – Indiáni Európy

Saamovia (v minulosti nazývaní aj ako Laponci) sú najstaršou etnickou skupinou Laponska, oblasti strednej a severnej Škandinávie, ktorá sa dnes rozprestiera na území Nórska, Švédska, Fínska a ruského polostrova Kola. Saamovia sa dokonale prispôsobili drsným klimatickým podmienkam krajiny, ktorú obývali po tisícky rokov. V minulosti žili aj v južnejších častiach Škandinávskeho polostrova, inými etnika boli však postupne vytlačení do nehostinnejších oblasti. Z histórie sú známi najmä ako pastieri sobích stád, dobrí rybári, lovci a remeselníci pracujúci s kožou, drevom a rohovinou. K ich unikátnej kultúre patria joiku, improvizované piesne. V súčasnosti sa počet žijúcich Saamov odhaduje na približne 100 tisíc. Stále hovoria saamskymi jazykmi. Negatívny dopad na Saamov mali neraz násilné snahy štátotvorných národov o ich kultúrnu asimiláciu. Dnes majú vlastné regionálne parlamenty a právo veta pri rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú. Nahliadnuť do ich niekdajšieho nomádskeho spôsobu života, ktorým sa ponášali na Indiánov v Amerike, môžete vďaka zbierke unikátnych dobových fotografií.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť