Hore

Satelitné snímky ukazujú vojnovú skazu Sýrie

Satelitné snímky ukazujú vojnovú skazu Sýrie

Nová správa OSN o vojne v Sýrii po jej štyroch rokoch trvania, obsahuje množstvo satelitných snímok z programu UNOSAT ako dôkaz šokujúcich rozmerov ľudského utrpenia. Správa zdokumentovala prípady útokov na civilné obyvateľstvo, bombardovanie miest, ničenie škôl, nemocníc, obytných štvrtí, elektrární 
a kultúrno-historických pamiatok. Použitie satelitných snímok umožňuje porovnať ako sa Sýria počas posledných štyroch rokov zmenila. Od začiatku vojny ušlo zo svojich domovov okolo 6,5 mil. obyv, počet obetí presiahol desivých 220 tisíc. Znepokojujúce porovnávacie snímky uverejnil The Washington Post pod názvom A bird’s-eye view of war-torn Syria.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať