Hore

Čo ste o mestách Ázie vedeli včera, už dnes neplatí

Čo ste o mestách Ázie vedeli včera, už dnes neplatí

Ako veľa sa toho môže zmeniť za desať rokov? Z pohľadu obyvateľstva relatívne mnoho. Možno nie na Slovensku, kde sa udržuje takmer rovnaký počet duší aj ich rozloženie v rámci miest a vidieka. Doba hromadného sťahovania do miest u nás pominula ešte skôr, ako sa pominuli komunisti. Obdobím svojej raketovej urbanizácie momentálne prechádza východná Ázia. Ako sa zmenila za posledné desaťročie, vám prezradí táto infografika. Po vizuálnej stránke lahôdka, po stránke informačnej šokujúca záležitosť. Vedeli ste, že región má 869 miest s viac ako 100 tisíc obyvateľmi? Dokopy v nich žije viac ako 780 miliónov ľudí, ešte pred desiatimi rokmi ich tam bolo o 200 miliónov menej. Infografika poskytuje aj dáta, ktoré ukazujú na súvislosť medzi stupňom urbanizácie a ekonomickou vyspelosťou danej krajiny. Urbanizácia sa nám nemusí páčiť, ide však o prirodzený proces, ktorý nie je možné (a zrejme ani želateľné) zastaviť. 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii