Hore

Slovakiana – historické a kultúrne pamiatky pod virtuálnou strechou

Slovakiana – historické a kultúrne pamiatky pod virtuálnou strechou

Na Slovensku sme si už zvykli, že národné projekty za desiatky a stovky miliónov končia neraz trpkým sklamaním. V školstve to bolo Digitálne vzdelávanie, vo verejnej správe a komunikácii občana so štátom zas Slovensko.sk. Výnimkou nie je ani digitalizácia historických a kultúrnych pamiatok stelesnená portálom Slovakiana. Projekt za viac ako 200 miliónov eur mal vznešené ciele, jeho výstup ale nenapĺňa kritériá hodnoty za peniaze. Aby sme však neboli (len) zlí, Slovakiana nie je márnym počinom. Aj napriek nedostatkom poskytuje veľké množstvo zdigitalizovaného materiálu, ktorý prezentuje kultúrne dedičstvo Slovenska. Zaujímavé sú najmä virtuálne prehliadky vybraných objektov, ktoré obsahujú detailné fotografie interiérov, architektonických a umeleckých zaujímavostí. Ako príklad si môžete pozrieť kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici. Kategória virtuálne exkurzie zas ponúka kvalitné letecké zábery vybraných kultúrno-historických lokalít. Čo dodať na záver? Slovakiana si zaslúži pozornosť napriek tomu, že sa od nej čakalo viac. Spolu s portálom webumenia.sk tvoria online zdroje poznania o našom kultúrnom a historickom dedičstve, ktoré by bola škoda nevyužiť.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť