Hore

Sovietske monumentálne mozaiky a maľby

Sovietske monumentálne mozaiky a maľby

Nech si už o tzv. socialistickej architektúre a umení myslíte čokoľvek, nedá sa uprieť, že v niektorých prípadoch išlo o kvalitné diela (v SNG im bola venovaná výstava Prerušená pieseň). Samozrejme, často boli nositeľmi socialistickej propagandy a slúžili režimu, v ktorom vznikli, to však nie je dôvod zavrhnúť ich ako také. Súčasťou socialistického umenia boli monumentálne exteriérové mozaiky a maľby, ktoré zdobili nielen verejné budovy ako úrady, školy, divadlá, ale aj obytné domy a sídliská. Tieto diela sme mali aj na Slovensku, veľa z nich zaniklo, alebo sú dnes v žalostnom stave. Ich význam si začíname uvedomovať až po rokoch. Venuje sa im napr. netradičný sprievodca Petržalkou. Výber monumentálnych socialistických mozaík a malieb z bývalého Sovietskeho zväzu predstavuje článok na Amusing Planet, ktorý čerpá fotografie aj z kazašského a ukrajinského projektu.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii