Hore

Prečo majú domy na Bermudách biele strechy?

Prečo majú domy na Bermudách biele strechy?

Súostrovie Bermudy leží v Atlantickom oceáne viac ako 1000 km východne od pobrežia Spojených štátov. Zámorské územie Spojeného kráľovstva je známe najmä ako luxusná dovolenková destinácia, má však čo ponúknuť aj z hľadiska historických pamiatok a tradičnej architektúry. Už od počiatkov ich osídľovania v 17. storočí narážali Briti na nedostatok zdrojov pitnej vody. Na súostroví neboli prakticky žiadne vodné toky, pramene, ani využiteľná podzemná voda. Osadníci našli praktické riešenie tohto problému v podobe striech, ktoré sú dnes charakteristickým znakom Bermúd. Biele stupňovité strechy z vápenca (vidieť ich aj na satelitných snímkach) zachytávajú dažďovú vodu, ktorá sa hromadí v podzemných cisternách. Takto zadržiavaná dažďová voda musí podľa zákona aj v súčasnosti tvoriť viac ako polovicu spotreby miestnych domácnosti. A to aj napriek tomu, že sa už využívajú aj v minulosti nedostupné zdroje podzemnej vody – tie však slúžia hlavne na uspokojovanie potrieb turistov. Viac sa o bielych bermudských strechách dočítate v článku na BBC, ktorý je súčasťou inšpiratívnej série My Perfect Country. Technické detaily striech sú bližšie opísané v tomto článku.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť