Hore

Spoznajte rozdiel medzi Arktídou a Antarktídou v krátkom videu

Krátke edukačné videá sú jedným z najväčších požehnaní internetu pre domáce učenie sa (homeschooling), výborné sú však aj na vyučovacie hodiny. Bohužiaľ, práve tu sa ukazuje najväčšia nevýhoda malého národa – v slovenčine je takýchto kvalitne spracovaných videí žalostne málo. Ostáva nad preto naďalej len závidieť anglofónnemu svetu, alebo žiakom počas videí simultánne prekladať. Poslednou možnosťou je tá, že žiaci sa stanú natoľko jazykovo zdatní, že to s pochopením obsahu zvládnu aj sami. Ako ukážku fajn animovaného videa, ktoré by som neváhal žiakom ponúknuť, si pozrite to, ktoré vysvetľuje rozdiely medzi polárnymi oblasťami.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať