Hore

Spoznajte rozdiel medzi Arktídou a Antarktídou v krátkom videu

Krátke edukačné videá sú jedným z najväčších požehnaní internetu pre domáce učenie sa (homeschooling), výborné sú však aj na vyučovacie hodiny. Bohužiaľ, práve tu sa ukazuje najväčšia nevýhoda malého národa – v slovenčine je takýchto kvalitne spracovaných videí žalostne málo. Ostáva nad preto naďalej len závidieť anglofónnemu svetu, alebo žiakom počas videí simultánne prekladať. Poslednou možnosťou je tá, že žiaci sa stanú natoľko jazykovo zdatní, že to s pochopením obsahu zvládnu aj sami. Ako ukážku fajn animovaného videa, ktoré by som neváhal žiakom ponúknuť, si pozrite to, ktoré vysvetľuje rozdiely medzi polárnymi oblasťami.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť