Hore

Svet v pohybe – animácia v kartografii

Nestáva sa často, aby sme na Lepšej geografii publikovali výstupy diplomových prác. Vždy nás poteší, keď na to máme dôvod. Na Katedre Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci napísal Bohumil Ptáček prácu s názvom Možnosti tvorby školních animovaných interaktívnych map ešte v roku 2010. Aj keď neskoro, sme radi, že sa k nám dostala. Jej praktickým výstupom je séria interaktívnych animácií, ktoré sa venujú rôznym témam školskej geografie. Ako ukážka môže poslúžiť náhľad animovanej mapy morských prúdov nižšie. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať