Hore

Spojené kráľovstvo alebo Veľká Británia? Ujasnite si pojmy.

Nie som puntičkár, ale zamieňanie pojmov je vždy nemilé. V geografii je viacero príkladov, pri ktorých sa zdá, že nie je celkom jasné, čo je čo. Medzi chyby, ktorých sa dopúšťajú nielen žiaci, ale aj učitelia geografie patrí aj pomenovanie štátu, pre ktorý sa v bežnej reči používa viacero názvov – Anglicko, Veľká Británia, Británia, alebo Spojené kráľovstvo. Oficiálnym názvom štátu je však len pomenovanie Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Aby nebolo pridlhé, používa sa aj jeho skrátená forma – Spojené kráľovstvo. Vysvetlenie názvov spätých so Spojeným kráľovstvom a ich zaradenie do kontextu nájdete v nižšie zabudovanom videu. Pre využitie na základnej škole nie je pre rýchlo nahovorený anglický komentár najvhodnejšie, v prípade gymnázií by som s jeho využitím však neváhal. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať