Hore

Učte s infografikami zo stránky Graphic News

Učte s infografikami zo stránky Graphic News

Medzi hlavnými cieľmi predmetu geografia nájdeme v Štátnom vzdelávacom programe uvedené aj to, že žiaci vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z rôznych informačných zdrojov. Zároveň ich máme viesť k schopnosti interpretovať mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe a prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, fotografie, filmy a pod.). Samozrejme, tieto ciele by mali byť sprevádzané aj rozvíjaním čitateľskej gramotnosti.

Ideálnym učebným materiálom (niekedy nazývaným aj učebný artefakt), ktorý je vo vyučovaní (nielen) geografie široko využiteľný, je infografika. Predstavuje vizuálne pútavé spracovanie určitej témy, ktoré môže okrem tzv. nespojitých textov pozostávať aj z mapy, grafu, schém a fotografie. 

Efektívnosť využitia infografiky vo vyučovaní spočíva aj v tom, že v porovnaní s textom vyžaduje menej času na oboznámenie sa s obsahom a zároveň ponúka ďalšiu pridanú hodnotu v podobe grafického spracovania, ktoré motivuje k práci s takýmto zdrojom informácií. 

Náhľad troch vybraných infografík zo stránky Graphic News

Ak to chcete s infografikami vyskúšať, určite sa zoznámte so stránkou Graphic News, na ktorej pribúdajú nové infografiky prakticky denne. Tematicky sú zamerané najmä na súčasné dianie, čo je výborné, ak chcete do školy vnášať aj reálne aktuálne udalosti zo sveta. V archíve však nájdete infografiky na takmer akúkoľvek tému – od geografie, politiky, športu, kultúry, ekonomiku až po dopravu. Stačí vyhľadať to, čo potrebujete pomocou zabudovaného vyhľadávača na stránke (kľučové slová môžu byť napríklad: earthquake (zemetrasenie), tsunami, typhoon, hurricane, war, China, India, Africa

Na gymnáziu môžete pracovať aj s originálom v angličtine, pre žiakov ZŠ ich môžete preložiť, vytlačiť (alebo zdieľať) a používať opakovane. Pokojne si vystačíte s vložením infografiky (obrázka) do PowerPointu a jeho prekladom a úpravou v tomto programe. Všetky infografiky na stránke sú online dostupné zdarma. Ak by ste ich chceli sťahovať v plnom rozlíšení, alebo dokonca ako editovateľné grafické súbory, musíte za ne zaplatiť. Pre prácu učiteľa, alebo pre bežného užívateľa to však nie je nutné. Stačí sa vám na stránke zaregistrovať a využívať čo práve potrebujete.

Ukážka ďalších troch infografík zo stránky Graphic News

Časom si takto môžete vytvoriť databázu vhodných infografík, ktoré využijete v rôznych témach a situáciách. Žiaci s nimi budú pracovať ochotne a radi, či už individuálne alebo v skupinách. Ak si ich zalaminujete, vydržia vám dlhodobo. Tak čo, idete do toho? 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť