Hore

Zuma Rock

Zuma Rock

Ak by sa 725 m vysoký monolit Zuma Rock nachádzal v Európe, poznali by ho takmer všetci. Išlo by predsa o prírodný div sveta. Nakoľko sa nachádza v Afrike, nie je to s jeho slávou, až také svetoborné. Aj takto sa prejavuje naše ignorovanie toho, čo leží mimo náš europocentrický pohľad. Monolit je tvorený intruzívnymi horninami (gabro, granodiorit), ktoré vznikli utuhnutím magmy pod povrchom Zeme. Zuma rock je takou krajinnou dominantou, že sa dostala až na nigérijské bankovky. Monolit je známy aj pod prezývkou Brána do Abuje, nakoľko sa vypína neďaleko hlavnej cesty pri hlavnom meste Nigérie. Projekt The Seven Natural Wonders začlenil monolit do siedmych prírodných divov Afriky

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii