Hore

Pre lepšiu budúcnosť Zeme 2. Pokračovanie úspešného e-learningu je o vode a oceánoch

Pre lepšiu budúcnosť Zeme 2. Pokračovanie úspešného e-learningu je o vode a oceánoch

Pamätáte sa na vydarený e-learning o klimatickej zmene pre deti s názvom Pre lepšiu budúcnosť Zeme? Odkedy sme o ňom písali prešiel približne rok a už je tu aj jeho pokračovanie. Všetci, ktorým sa páčila prvá časť online kurzu, sa majú na čo tešiť aj v dvojke. Poďme si ju stručne predstaviť.

Čo ostalo zachované a čo sa zmenilo? Rovnako ako v prvom kurze, aj pokračovaním sprevádza postavička dievčaťa s menom Grétka. Tá deti postupne oboznamuje s jednotlivými témami (kapitolami), problémami, predstavuje hry a aktivity. Vizuálne spracovanie je aj tentoraz veľmi pútavé, hravé a pre deti motivujúce. E-learning je určený pre všetkých žiakov a učiteľov 4. až 7. ročníka základných škôl na Slovensku. A čo je skvelé, je úplne zdarma.

Vytvoriť vhodný obsah, aby bol vekovo primeraný pre tak širokú cieľovú skupinu (štvrtáci až siedmaci), nie je jednoduché. Niektoré časti môžu byť pre štvrtákov a piatakov náročnejšie na pochopenie, používa sa v nich odbornejšia terminológia, ale s pomocou učiteľa alebo rodiča, to deti určite zvládnu. Niektoré hry zas môžu byť priľahké pre siedmakov. No možno ich budú vnímať ako príjemné spestrenie a oddych medzi jednotlivými kapitolami.

Obsah kurzu je bohatý a jeho prejdenie môže trvať aj dve až tri vyučovacie hodiny. Pokrýva však viacero samostatných tém, ktorým sa môžete venovať postupne, alebo si vyberiete len tie, ktoré vám práve vyhovujú.

Kurz je rozdelený do tematických kapitol, ktoré sa členia na menšie časti. Hlavné kapitoly sú nasledovné, v zátvorkách uvádzame ich obsah:

  1. Voda (voda na Zemi, kolobeh vody, znečisťovanie vody, dažďové pralesy)
  2. Inovácie pre lepší svet (skleníkový efekt, priemysel, obehové hospodárstvo, zelená elektrina, známi inovátori, zelené strechy)
  3. Oceány (oceány a klíma, oceány a ľudia, čo sa deje s oceánmi v dôsledku klimatickej zmeny, prečo sa strácajú koraly, znečisťovanie oceánov)
  4. Ľadovce (Antarktída, stretnutie s bádateľom, potreba ochrany)
  5. Zachráň ostrov (interaktívna hra)
  6. Čo môže urobiť každý z nás (vodná stopa a šetrenie vody)

Ako ste si určite všimli, obsah jednotlivých kapitol pokrýva viacero tém ŠVP a preto je kurz Pre lepšiu budúcnosť Zeme priamo využiteľný na vyučovacích hodinách. Napríklad na geografii v 5. ročníku. Zároveň sa kurz venuje aj viacerým prierezovým témam. Ak by ste nemali v škole dostatok počítačov alebo tabletov (žiaci môžu pracovať aj v dvojiciach či trojiciach), môžete s kurzom pracovať aj s celou triedou cez projektor a reproduktory. Každá kapitola je ukončená krátkym vedomostným kvízom, ktorý overí ako pozorne žiaci pracovali a čo sa naučili. Ak uznáte za vhodné, môžete k nemu žiakom pripraviť aj pracovné listy.

Samozrejme, všade sa nájdu nejaké chybičky alebo nedokonalosti a ani tento kurz nie je výnimkou. Niekedy sa vám môže zdať, že niektoré informácie sú príliš zjednodušené, príliš všeobecné či podané príliš utopicky (napr. snaha o nulové emisie skleníkových plynov). Môžete to využiť ako priestor na diskusiu so žiakmi, na vytvorenie ďalších úloh a pod. Jednoducho, keď sa kurz venuje relatívne náročnej téme, ktorú podáva pre deti, je ťažké vyhnúť sa istým zjednodušeniam, resp. pokryť všetko, čo by jednotlivé témy mali alebo mohli obsahovať (nespomína sa napr. albedo efekt ľadovcov).

Autori kurzu pripravili pre žiakov aj súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Čo dodať na záver? Určite pochvalu agentúre Eduvision, ktorá v spolupráci s partnermi vytvára pre školy takéto moderné vzdelávacie materiály. Kto niečo podobné niekedy robil, vie, koľko je za tým práce a úsilia. Dúfajme preto, že sa e-learningové kurzy Pre lepšiu budúcnosť Zeme dostanú k čo najviac žiakom. Želám vám pri nich veľa zábavy a poučenia.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť