Hore

Čo skutočne (s)potrebuješ? Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Čo skutočne (s)potrebuješ? Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu

Metodické príručky organizácie Človek v ohrození sme si predstavili už viackrát. Nečudo, patria k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku v rámci vzdelávacích materiálov vzniklo. Všetky príručky sú voľne dostupné v online knižnici.

Jej najnovším prírastkom je príručka Čo skutočne (s)potrebuješ. Slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách, ale aj pre potreby neformálneho vzdelávania. Skladá sa z viacerých častí. Úvodná časť – informačný text – približuje fenomén zodpovednej spotreby. V ďalšej časti sa autori zamerali na vybrané predmety dennej spotreby – plasty, papier, elektroniku a textil. Ku každému materiálu je k dispozícii informačný text a návrh konkrétnej aktivity (vyučovacej hodiny).

​Aktivity sú štruktúrované metódou E-U-R (evokácia – uvedomenie – reflexia) a je možné ich uplatniť vo viacerých vyučovacích predmetoch.  

pestovanie bavlny

Pri príprave aktivít vychádzali autori príručky z obsahu a cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. Sú teda koncipované tak, aby žiakov viedli k aktívnemu občianstvu, rozvíjali ich schopnosť vedieť a chcieť sa učiť a posilňovali ich sebadôveru pri riešení problémov. Aktivity využívajú prácu v skupinách, ale sú použiteľné aj pri individuálnej a párovej práci žiakov.  

Z pohľadu geografie je najzaujímavejšou časťou príručky aktivita Ako vzniká moje tričko, ktorá sa venuje lokalizačným činiteľom, environmentálnym a sociálnym dôsledkom textilnému priemyslu. Ukazuje spôsob, akým by mala školská geografia pokrývať aktuálne a dôležité témy, ktoré sú v nej ešte aj v súčasnosti podávané prevažne transmisívnym spôsobom.  

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť