Hore

Svet ropy. Pozrite si mapu obchodu s čiernym zlatom

Svet ropy. Pozrite si mapu obchodu s čiernym zlatom

Bez ropy by svet ako ho poznáme neexistoval. Preto neprekvapí, že práve čierne zlato je najdôležitej-šou obchodovanou surovinou na Zemi. Pozrite si odkiaľ a kam prúdi na mape The World of Oil, ktorá zobrazuje najväčších vývozcov a dovozcov ropy za posledné desaťročie. Mapa umožňuje sledovať zmeny na svetovom trhu s ropou, porovnávať hodnoty v jednotlivých rokoch a zároveň spoznať toky ropy z alebo do konkrétneho štátu. V kombinácii s interaktívnym atlasom svetového hospodárstva (The Atlas of Economic Complexity) si tak môžete vytvoriť celkový obraz o svetovom obchode s ropou, ako nikdy predtým. Atlas umožňuje sledovať zloženie exportu a importu ľubovoľného štátu sveta, obchodné vzťahy medzi dvomi vybranými štátmi, alebo svetový obchod s konkrétnou vybranou komoditou. Aký podiel na dovoze ropy do USA tvoria napr. štáty Blízkeho východu si môžete pozrieť na tomto grafe. Dôkaz toho, že ekonomika Ruska je povestnou benzínovou pumpou zas tu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť