Hore

Poloha a členitosť Európy (kvíz)

Kvíz má za úlohu preveriť vedomosti o polohe a názvoch morí, zálivov, prielivov, ostrovov a polostrovov Európy. Obsahuje aj geografické prvky, ktoré idú nad rámec bežného učiva základnej školy. Kvíz nie je vytvorený ako náhrada testu. Žiakovi má slúžiť na prehĺbenie a osvojenie si poznatkov. Nevadí, ak bude žiak na prvý pokus neúspešným. Po každej otázke či úlohe sa zobrazujú správne odpovede, prípadne aj ich vysvetlenia, čo umožňuje použiť kvíz aj ako učebnú pomôcku na doma. Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať atlas. Môžu spolupracovať aj vo dvojiciach. Študenti gymnázií by mohli kvíz zvládnuť aj bez atlasu. Ak uznáte za vhodné, môžu si ním pomáhať. Na správne zobrazenie kvízu odporúčame počítač (funguje však aj na tablete) a prehliadač Google Chrome. Používanie kvízu na smartfónoch je problematické, mapové úlohy sa nezobrazujú správne. Kvíz spustíte kliknutím na modré tlačidlo pod obrázkom. K učivu sú na Lepšej geografii dostupné aj tieto ďalšie materiály: prezentácia, slepá mapa s úlohami, aktivita so satelitnými snímkami, kvíz v Kahoot!mapová karta.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť