Hore

Využitie puzzle vo výučbe geografie

Skladanie puzzle je v súčasnosti bežným koníčkom. Rozvíja trpezlivosť, sústredenosť, jemnú motoriku a pamäť. Prečo ho častejšie nevyužiť aj na vyučovacích hodinách? Samozrejme, zaradenie puzzle do výučby by nemalo byť samoúčelné a považované len za hru bez jasne stanovených vzdelávacích cieľov. Práve geografia je predmetom, v ktorom sa využitie puzzle ponúka priam samé. Vedeli ste, že prvé puzzle ako ho dnes poznáme bolo venované práve mapám? Ako didaktická pomôcka na výučbu geografie sa mapové puzzle používali na britskom kráľovskom dvore. Čo z toho vyplýva? Učme ako králi!

puzzle mapa Európy

Pravidelné alebo občasné začleňovanie aktivít spojených so skladaním mapových puzzle je vhodné aj z hľadiska podchytenia v školskom systéme často opomínaných štýlov učenia sa. V každej triede nájdete istú časť žiakov, ktorým najviac vyhovuje kinetický (pohybový) alebo vizuálny štýl učenia. V stále prevládajúcom auditívnom štýle tak môže skladanie puzzle žiakom pomôcť k efektívnejšiemu a radostnejšiemu učeniu. Viac o prínosoch puzzle vo vzdelávaní sa môžete dočítať aj v tomto článku (v angličtine).

Fyzický kontakt s učivom, možnosť ohmatávať a premiestňovať jeho súčasti, to všetko považuje za dôležité najmä Montessori pedagogika. Je fajn, že niektoré z jej prvkov si postupne nachádzajú cestu aj do bežných škôl.  

Larsen mapové puzzle

Pri geografii majú puzzle najväčšie využitie pri mapových aktivitách – pri určovaní polohy štátov, regiónov, vybraných geografických prvkov a pod. Samozrejme, nie všetky typy puzzle majú rovnaký edukačný potenciál. Pri mapách je najvhodnejšie, ak sa tvar jednotlivých dielikov puzzle zhoduje so skutočným tvarom toho, čo na mape predstavujú. Najčastejšie ide o tvar štátov alebo kontinentov. Takýmto príkladom je aj aktivita venovaná rekonštrukcii časti prakontinentu Pangea, ktorá je na Lepšej geografii spracovaná na tomto odkaze. Jej náhľad môžete vidieť na fotografii nižšie. Zaujímavým využitím puzzle je aj príklad mapy Európy, okolo ktorej sú dieliky tvorené štátnymi vlajkami s uvedeným názvom hlavného mesta. Úlohou žiakov je tak nielen poskladať mapu uprostred, ale zároveň aj priradiť správne štátne vlajky a hlavné mestá jednotlivým štátom Európy. Nakoľko sú hlavné mestá vyznačené na samotnej mape, žiaci ju môžu využiť namiesto školského atlasu. Puzzle je tak využité aj na rozvoj schopnosti čítania mapy.

Wegener puzzle prakontinent

Výber správnych vzdelávacích puzzle nie je jednoduchý. Ich využitie v škole limituje najmä cena a množstvo kusov potrebných pre prácu viacerých žiakov súčasne. Tento problém môže byť vyriešený, ak prácu v triede rozdelíte do štvorčlenných skupín. Pre jednu triedu tak potrebujete približne 5 puzzle. Ich cena sa odlišuje podľa výrobcov a kvality prevedenia. I keď sú kvalitné puzzle drahšie, investícia do nich sa vráti – je možné ich používať opakovane aj niekoľko rokov bez toho, aby sa časom výrazne poškodili.

Ako vybrať dobré puzzle?

Na základe skúseností a toho, čo slovenský trh ponúka, odporúčam najmä vzdelávacie mapové puzzle nórskej firmy Larsen, ktoré je možné kúpiť aj na Slovensku. Náhľad do katalógu výrobcu nasvedčuje, že si je z čoho vyberať. Viaceré puzzle sú dostupné aj v slovenčine. Výhodou týchto puzzle je aj tvrdý materiál, z ktorého sú výrobené. 

Ďalšou dobrou voľbou je značka Geo Puzzle, ktorá ponúka mapové puzzle pre jednotlivé svetadiely. Ich najväčšou výhodou je skutočnosť, že dieliky puzzle majú vo väčšine prípadov skutočný tvar jednotlivých štátov, čo sa pri výučbe geografie javí ako najvhodnejšie. Exkluzívne prevedenie z bukového dreva majú originál Montessori puzzle, ktorých cena je však rádovo vyššia. Ako ukážka dizajnérskych edukačných kúskov môžu poslúžiť výrobky na stevenmattern.com.  V našich podmienkach sa však skôr jedná o svadobný dar pre geografa ako o reálnu učebnú pomôcku 🙂  ​

geo puzzle Európa

Bezplatné online alternatívy

Využívať puzzle vo vyučovaní geografie sa však dá, samozrejme, aj úplne zdarma. Jeho dieliky si žiaci nechytia priamo do ruky, no aspoň dotyk na displeji tabletu alebo na interaktívnej tabuli tam bude. V zozname nižšie nájdete viacero odkazov na mapové puzzle s rôznym zameraním.

V prípade, že by ste si chceli vytvoriť vlastné online puzzle, najlepšiu možnosť ponúka jigidi.com. Pomocou tohto nástroja dokážete vytvoriť puzzle z ľubovoľného obrázku alebo fotografie. Samozrejmosťou je výber počtu dielikov. Ako môže takto vytvorené puzzle vyzerať si pozrite na tomto odkaze.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť