Hore

Využitie puzzle vo výučbe geografie

Skladanie puzzle je v súčasnosti bežným koníčkom. Rozvíja trpezlivosť, sústredenosť, jemnú motoriku a pamäť. Prečo ho častejšie nevyužiť aj na vyučovacích hodinách? Samozrejme, zaradenie puzzle do výučby by nemalo byť samoúčelné a považované len za hru bez jasne stanovených vzdelávacích cieľov. Práve geografia je predmetom, v ktorom sa využitie puzzle ponúka priam samé. Vedeli ste, že prvé puzzle ako ho dnes poznáme bolo venované práve mapám? Ako didaktická pomôcka na výučbu geografie sa mapové puzzle používali na britskom kráľovskom dvore. Čo z toho vyplýva? Učme ako králi!

puzzle mapa Európy

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť