Hore

Európa na satelitných snímkach. Netradičná mapová aktivita

Pri učivách z regionálnej geografie skúste okrem tradičných slepých máp použiť aj satelitné snímky, alebo fotografie od astronautov z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Úlohou žiakov je vypátrať, ktoré geografické prvky sa na záberoch nachádzajú.  Cvičenie je vhodné aj pre piatakov pri rozvíjaní schopností pracovať s rôznymi druhmi máp. Riešenie mapových úloh môžete v prípade žiakov, ktorí už preberali úvodné učivá o Európe, zadať aj bez pomoci školských atlasov a aktivitu využiť v diagnostickej alebo fixačnej fáze vyučovacej hodiny.

Podobné mapové úlohy si môžete spraviť aj sami. Pomocou aplikácie na stránke Flourish je to veľmi rýchle a jednoduché. Stačí sa bezplatne prihlásiť a zo šablón (templates) v štúdiu vybrať Photo Slider v dolnej časti ponuky.

Ako na to?

Na vytvorenie atmosféry a úvodnú motiváciu pustite žiakom na začiatok krátke video z vesmírnej stanici ISS. Dozvedia sa niekoľko základných údajov o ISS a pozrú sa z nej na Zem očami astronautov, ktorí na nej pôsobia. Môžete sa pokúsiť zapnúť aj live stream, kde beží z ISS živé vysielanie. Pravidelné fotografické úlovky aj s českým opisom nájdete na tomto odkaze. Výborné zábery sú denne pridávané aj na Daily Overview.

Žiaci pracujú samostatne, alebo vo dvojiciach. Postupne im premietnite jednotlivé snímky z ISS alebo satelitov a pri každej nechajte potrebný čas na to, aby na nej žiaci pomocou atlasu identifikovali, čo možno najviac geografických prvkov – moria, zálivy, prielivy, polostrovy, ostrovy, štáty apod. Ideálne je, ak si na papier urobia vždy rýchlu skicu daného záberu a následne jej obsah pomenujú. Zapojí sa tým aj motorická oblasť mozgu a dochádza k lepšiemu fixovaniu vedomostí.

Každá zo siedmich snímok obsahuje posuvnú horizontálnu lištu – jej ťahaním vľavo sa postupne zobrazujú názvy geografických prvkov. Ak by mali žiaci s lokalizáciou snímky problémy, potiahnite lištu mierne na ľavú stranu a odkryte niekoľko indícií.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku