Hore

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Regionálna geografia svetadielov

Geografia nie je len o polohe geografických prvkov na mape. Žiakov má naučiť praktické geografické kompetencie, motivovať ich premýšľať o javoch a procesoch, ktoré na Zemi prebiehajú a rozvíjať ich schopnosť vyvodzovať závery na základe vstupných informácií. To však nemení nič na tom, že do istej miery sa školská geografia nezaobíde bez znalosti polohy významných geografických prvkov.

​Ak chceme o niečom diskutovať, najskôr o tom musíme vedieť súbor faktov. Aj preto stále využívam prácu so slepými (obrysovými) mapami. Žiaci do nich pomocou atlasu značia vybrané geografické prvky, čím sa zdokonaľujú v práci s atlasom a zároveň si sami vytvárajú učebnú pomôcku. Vedieť polohu najvýznamnejších geografických prvkov vyžaduje aj obsahový štandard inovovaného ŠVP pre geografiu. 

Afrika obrysová mapa

Slepé mapy sú súčasťou pracovných zošitov a obľube sa tešia aj v podobe online mapových hier (ktoré nájdete v našich kvízoch). Neviem ako vy, ale písomky (testy) zadávam aj cez dataprojektor. Odpadá tak potreba tlače a ušetrí sa kancelársky papier. Počas pedagogickej praxe som si vytvoril relatívne bohatú databázu slepých máp, ktoré využívam pri učivách regionálnej geografie. Tie, ktoré sa týkajú prírodných pomerov svetadielov si môžete stiahnuť ako prezentácie cez odkazy nižšie. 

Ázia slepá mapa

V prípade Afriky sú geografické prvky z učív poloha a členitosť / povrch / vodstvo zobrazené na jednej mape. Na mape sú vyznačené číslami, ktorých farebnosť závisí od toho, čo predstavujú – červené krúžky sa týkajú pohorí, modré vodstva, žlté púští a hnedé reprezentujú ostrovy alebo polostrovy. V prípade slepých máp pre Európu a Áziu, sú jednotlivé učivá (alebo ich časti) na samostatných mapách, aby sa predišlo preplneniu a strate prehľadnosti mapy. 

Európa slepá mapa

Farba (alebo hrúbka) čísiel indikuje dôležitosť daného geografického prvku. Farebné čísla predstavujú geografické prvky, ktoré by si mali žiaci osvojiť podľa obsahového štandardu inovovaného ŠVP (v prípade mapy Afriky sú vyznačené boldom). Čiernymi číslami sú vyznačené prvky pre geografických expertov. Ich znalosť nevyžadujem, ale šikovnejší žiaci ich môžu (a chcú) poznať. 

​Čas potrebný na vyriešenie jednej mapy závisí od veku a schopností vašich žiakov. Odpovede zapisujú žiaci na prázdny papier, alebo na predtlačený odpoveďový hárok, ktorý im pred testom rozdáte. Všetky mapy si môžete, samozrejme, editovať podľa vlastných potrieb.

Na stiahnutie:

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť