Hore

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Regionálna geografia svetadielov

Geografia nie je len o polohe geografických prvkov na mape. Žiakov má naučiť praktické geografické kompetencie, motivovať ich premýšľať o javoch a procesoch, ktoré na Zemi prebiehajú a rozvíjať ich schopnosť vyvodzovať závery na základe vstupných informácií. To však nemení nič na tom, že do istej miery sa školská geografia nezaobíde bez znalosti polohy významných geografických prvkov.

​Ak chceme o niečom diskutovať, najskôr o tom musíme vedieť súbor faktov. Aj preto stále využívam prácu so slepými (obrysovými) mapami. Žiaci do nich pomocou atlasu značia vybrané geografické prvky, čím sa zdokonaľujú v práci s atlasom a zároveň si sami vytvárajú učebnú pomôcku. Vedieť polohu najvýznamnejších geografických prvkov vyžaduje aj obsahový štandard inovovaného ŠVP pre geografiu. 

Afrika obrysová mapa

Geografia nie je len o polohe geografických prvkov na mape. Žiakov má naučiť praktické geografické kompetencie, motivovať ich premýšľať o javoch a procesoch, ktoré na Zemi prebiehajú a rozvíjať ich schopnosť vyvodzovať závery na základe vstupných informácií. To však nemení nič na tom, že do istej miery sa školská geografia nezaobíde bez znalosti polohy významných geografických prvkov.

​Ak chceme o niečom diskutovať, najskôr o tom musíme vedieť súbor faktov. Aj preto stále využívam prácu so slepými (obrysovými) mapami. Žiaci do nich pomocou atlasu značia vybrané geografické prvky, čím sa zdokonaľujú v práci s atlasom a zároveň si sami vytvárajú učebnú pomôcku. Vedieť polohu najvýznamnejších geografických prvkov vyžaduje aj obsahový štandard inovovaného ŠVP pre geografiu.

Slepé mapy sú súčasťou pracovných zošitov a obľube sa tešia aj v podobe online mapových hier (ktoré nájdete v našich kvízoch). Neviem ako vy, ale písomky (testy) zadávam aj cez dataprojektor. Odpadá tak potreba tlače a ušetrí sa kancelársky papier. Počas pedagogickej praxe som si vytvoril relatívne bohatú databázu slepých máp, ktoré využívam pri učivách regionálnej geografie. Tie, ktoré sa týkajú prírodných pomerov svetadielov si môžete stiahnuť ako prezentácie cez odkazy nižšie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť