Hore

Vodstvo Európy (kvíz)

Kvíz má za úlohu preveriť vedomosti o vodstve (najmä riekach) Európy. Nie je vytvorený ako náhrada testu. Žiakovi má slúžiť na prehĺbenie a osvojenie si poznatkov. Nevadí, ak bude žiak na prvý pokus neúspešným. Po každej otázke či úlohe sa zobrazujú správne odpovede, prípadne aj ich vysvetlenia, čo umožňuje použiť kvíz aj ako učebnú pomôcku na doma. Žiakom základných škôl odporúčame počas kvízu používať atlas. Môžu spolupracovať aj vo dvojiciach. Študenti gymnázií by mohli kvíz zvládnuť aj bez atlasu. Ak uznáte za vhodné, môžu si ním pomáhať. Na správne zobrazenie kvízu odporúčame počítač (funguje však aj na tablete) a prehliadač Google Chrome. Používanie kvízu na smartfónoch je problematické, mapové úlohy sa nezobrazujú správne. Kvíz spustíte kliknutím na modré tlačidlo pod obrázkom. Zaujímavými stránkami k vodstvu Európy sú Atlas vodstva Európy, Marine Traffic (sledujte pohyb lodí v reálnom čase) a krásna mapa európskych povodí.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť