Hore

Vodstvo Európy (návrh aktivít)

Spoznať vodstvo Európy a najmä rieky nášho svetadielu je možné mnohými spôsobmi. Cez dobre vytvorenú prezentáciu, didaktické hry, pracovné zošity, alebo iné úlohy, ktoré môžu u žiakov rozvíjať nielen geografické kompetencie. So siedmakmi na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici som vyskúšal nasledovné aktivity.  

Spoznať vodstvo Európy a najmä rieky nášho svetadielu je možné mnohými spôsobmi. Cez dobre vytvorenú prezentáciu, didaktické hry, pracovné zošity, alebo iné úlohy, ktoré môžu u žiakov rozvíjať nielen geografické kompetencie. So siedmakmi na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici som vyskúšal nasledovné aktivity.

Najdlhšie rieky Európy – tabuľka a tvorba grafu

Pri rozvíjaní schopností žiakov pracovať so školským atlasom sa mi osvedčila aktivita so zoznamom najdlhších riek Európy. Tabuľku pre žiakov nájdete na tomto odkaze. Úlohou žiakov (samostatne, alebo v skupinách) je v tabuľke vyplniť chýbajúce informácie o úmoriach uvedených riek (kam sa vlievajú) a zároveň uviesť štáty, cez ktoré dané rieky pretekajú. Ak majú žiaci prístup k počítačom, alebo tabletom môžu pracovať aj s prehľadnou online mapou riek, ktorú nájdete tu. Po vyhľadaní všetkých informácií vyznačia európske rieky z tabuľky do grafu (infografiky) podľa dĺžky ich toku. Šablóna na tvorbu grafu je na stiahnutie tu. Ešte pred tvorbou grafu si musia žiaci vytvoriť z riek správny rebríček (usporiadať ich). Vytvorený graf by mal zobrazovať rieky zostupne od najdlhšej (vľavo) po najkratšiu (vpravo).

Rieky a mestá (kartičky)

Aktivita, ktorá preverí nielen schopnosť pracovať s atlasom (orientáciu na mape), ale aj čítanie s porozumením a prácu s grafickým materiálom (fotografiami). Zároveň umožňuje spoznávať európske rieky v súvislostiach. Úlohou žiakov v skupinách (približne 4-členné) je vytvoriť správne štvorice zo sady kartičiek. Sada obsahuje názvy štrnástich európskych riek; názvy miest, ktorými pretekajú; ich slovné opisy a fotografie. Aktivitu je možné úspešne realizovať v priebehu cca 10 až 20-minút. Potrebný čas závisí od veľkosti a schopností žiackych skupín. Názvy riek a názvy miest s fotografiami môžu žiaci následne umiestňovať (pripínať) na obrysovú mapu európskych riek, ktorú na tabuľu premietnete cez projektor.

Celý článok je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť