Hore

Vodstvo Európy (návrh aktivít)

Spoznať vodstvo Európy a najmä rieky nášho svetadielu je možné mnohými spôsobmi. Cez dobre vytvorenú prezentáciu, didaktické hry, pracovné zošity, alebo iné úlohy, ktoré môžu u žiakov rozvíjať nielen geografické kompetencie. So siedmakmi na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici som vyskúšal nasledovné aktivity.  

geografia kartičky vodstvo Európy

Najdlhšie rieky Európy – tabuľka a tvorba grafu

Pri rozvíjaní schopností žiakov pracovať so školským atlasom sa mi osvedčila aktivita so zoznamom najdlhších riek Európy. Tabuľku pre žiakov nájdete na tomto odkaze. Úlohou žiakov (samostatne, alebo v skupinách) je v tabuľke vyplniť chýbajúce informácie o úmoriach uvedených riek (kam sa vlievajú) a zároveň uviesť štáty, cez ktoré dané rieky pretekajú. Ak majú žiaci prístup k počítačom, alebo tabletom môžu pracovať aj s prehľadnou online mapou riek, ktorú nájdete tu. Po vyhľadaní všetkých informácií vyznačia európske rieky z tabuľky do grafu (infografiky) podľa dĺžky ich toku. Šablóna na tvorbu grafu je na stiahnutie tu. Ešte pred tvorbou grafu si musia žiaci vytvoriť z riek správny rebríček (usporiadať ich). Vytvorený graf by mal zobrazovať rieky zostupne od najdlhšej (vľavo) po najkratšiu (vpravo).  

Montessori geografia na druhom stupni

Rieky a mestá (kartičky)

Aktivita, ktorá preverí nielen schopnosť pracovať s atlasom (orientáciu na mape), ale aj čítanie s porozumením a prácu s grafickým materiálom (fotografiami). Zároveň umožňuje spoznávať európske rieky v súvislostiach. Úlohou žiakov v skupinách (približne 4-členné) je vytvoriť správne štvorice zo sady kartičiek. Sada obsahuje názvy štrnástich európskych riek; názvy miest, ktorými pretekajú; ich slovné opisy a fotografie. Aktivitu je možné úspešne realizovať v priebehu cca 10 až 20-minút. Potrebný čas závisí od veľkosti a schopností žiackych skupín. Názvy riek a názvy miest s fotografiami môžu žiaci následne umiestňovať (pripínať) na obrysovú mapu európskych riek, ktorú na tabuľu premietnete cez projektor. 

rieky Európy mapa

Farebná mapa povodí

Pri učive by bola škoda nevyužiť aj farebnú mapu európskych povodí, ktorá je tak pekná, že žiakov zaručene zaujme. Žiakom na nej vysvetlíte (pripomeniete) pojem povodie a môžete im zadať úlohu pomenovať vyznačené povodia na mape. Ktoré povodia sú najväčšie? Ktoré oblasti Európy sa vyznačujú malými povodiami a prečo? V prípade, že majú žiaci prístup k počítačom, môžete zadať úlohu pomenovať vybrané povodia aj v prezentácii. Obsahuje vyššie zobrazenú mapu, do ktorej môžu žiaci vpisovať svoje riešenia.  

Kvalitná mapa nemá len informačnú, ale aj estetickú hodnotu. Mapou, ktorá to potvrdzuje je nepochybne aj mapa európskych povodí, ktorú sme objavili na stránke Metrocosm. Povodia zobrazuje vo všetkých farbách dúhy a pri pohľade na ňu sa človek neubráni myšlienkam, ako by to vyzeralo, ak by boli rozvodia zároveň aj štátnymi hranicami. Podobnú mapu povodí USA si môžete pozrieť tu.

kahoot hra geografia

Kvízy a mapové hry

Vyučovanie geografie si už len ťažko predstavíme bez obrysových (slepých) máp. Ak nemajú vaši žiaci pracovné zošity, ktorých súčasťou sú aj obrysové mapy, môžete im ich poľahky vyrobiť aj sami. Stačí, ak si vyberiete a stiahnete vhodnú mapu (napr. tu) a doplníte ju inštrukciami – zoznamom geografických prvkov, ktoré majú žiaci do mapy vyznačiť. Online mapové hry na tému európske rieky nájdete v češtine a slovenčine v tomto našom článku.

Okrem mapových hier sa mi už dlhodobo osvedčujú aj súťažné kvízy cez aplikáciu Kahoot!, ktoré zvyšujú motiváciu aj kvalitu vedomostí žiakov. Rozhodne treba vyskúšať. Kvíz, ktorý som vytvoril špeciálne k učivu Vodstvo Európy nájdete na tomto odkaze. Stačí, že ho spustíte na svojom počítači, triede premietnete cez projektor a žiaci môžu hrať (na notebookoch, alebo mobilných zariadeniach).  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť