Hore

25-ročná “stará dievka”? V Číne ešte stále sociálna realita

Spoločenské normy nie sú dané, ich vývoj a premena sú ovplyvňované časom a faktormi, ako sú ekonomický rozvoj, urbanizácia, globalizácia, stupeň demokracie, využívanie moderných technológií a pod. Často fungujú zo zotrvačnosti a ich zmeny trvajú aj desaťročia. Priam učebnicovým príkladom zaostávania spoločenských zmien za ekonomickým rozvojom je Čína. Tri dekády dvojciferného rastu HDP premenili najľudnatejšiu krajinu sveta na nepoznanie. Tradičné sociálne normy sú pod tlakom a narážajú na zmenenú realitu. Príkladom je aj vnímanie slobodných (nevydaných) žien vo veku nad 25 až 27 rokov. Ich postavenie v slovenskej spoločnosti na tom bolo ešte nedávno podobne. V Číne sú slobodné ženy pod spoločenským tlakom, s ktorým sa mnohé z nich len ťažko vyrovnávajú. Práve o nich je vložené video (nezabudnite si zapnúť anglické titulky). Ak chcete o téme vedieť viac, prečítajte si aj tento článok. Viaceré články na tému rovnosti mužov a žien a vplyve demografie na tradičné sobáše, sú dostupné tu.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať