Hore

Ako sa učí náš mozog a čo z toho vyplýva pre učiteľov?

Naše súčasné poznatky o fungovaní mozgu sú hlbšie ako kedykoľvek predtým. Rovnako, ako prepojenia jednotlivých vedných odborov. Pedagogika a didaktika tak už vychádza nielen z psychológie, ale aj z neurológie a iných vied. Ako využiť jej zistenia o fungovaní mozgu vo vzdelávaní? Pozrite si prednášku MUDr. Martina Jana Stránskeho, ktorá odznela na stretnutí učiteľov zapojených do Komenského inštitútu Rozhovory s ním sú dostupné na Denníku N alebo v online magazíne Sóda. Čo radí učiteľom? V skratke by ste sa mali snažiť o nasledovné: učiť v súvislostiach, deliť úlohy do menších častí, meniť prostredie, nechať žiakov porovnávať učené, naučené testovať, umožniť žiakom meniť ich roly a prezentovať sa, spájať učenie s emóciou, diskutovať a nezabúdať na reflexiu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť