Hore

Ak vám v Google Maps chýba zobrazenie reliéfu, už nemusí.

Ak vám v Google Maps chýba zobrazenie reliéfu, už nemusí.

Google Maps sú nepochybne najpoužívanejšou mapovou službou na svete. Sú skvelé, no nie vždy ideálne pre školské využitie. Satelitnú vrstvu mám rád, rovnako aj žiaci, neposkytuje však niektoré podstatné informácie. Jednou z nich je zrozumiteľné vyobrazenie terénu a nadmorskej výšky. Rieky sú bez priblíženie taktiež takmer neviditeľné. Ako nadstavbu, možno oceníte mapové vrstvy na webe, ktorý obľubujem už nejaký ten rok. Na www.maps-for-free.com si môžete okrem režimov mapa, satelitná a OpenStreetMap, vybrať aj zobrazenie relief – mapu povrchu. Samozrejmosťou je aj možnosť zapínať a vypínať vrstvu vodných prvkov a administratívnych území. Tieto maličkosti sa dajú využiť napr. pri učive o štátnych hraniciach SR. Na mape z náhľadu nižšie, vidíte územie Slovenska bez vyznačenia hraníc. Napriek tomu, sú obrysy štátu viditeľné. Prečo? Vy viete, dokážu sformulovať rozumné odpovede aj žiaci? Vyskúšajte!

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť