Hore

Spoznajte dejiny kartografie cez historické mapy a glóbusy vo virtuálnej mapovej zbierke

Spoznajte dejiny kartografie cez historické mapy a glóbusy vo virtuálnej mapovej zbierke

Historické mapy, atlasy a glóbusy sú zaujímavé nielen z obsahového, ale najmä z umeleckého hľadiska. Pre geografov a kartografov predstavujú to, čím sú pre milovníkov umenia obrazy a sochy. Aj vďaka nim môžeme spoznávať svet v dobách minulých, rozvoj našich poznatkov o Zemi a rozvoj kartografie ako takej. Unikátnu zbierku historických kartografických diel ponúka výstup projektu Kartografické zdroje ako kulturní dědictví, v rámci ktorého sa zdigitalizovalo viac ako 40-tisíc máp, plánov, atlasov a glóbusov zo zbierok českých múzeí, galérií, knižníc a archívov. Všetky sú voľne dostupné na chartae-antiquae.cz. V historických atlasoch nájdete aj kompletný atlas niekdajšieho Uhorska a jeho žúp. Ojedinelým je najmä spracovanie glóbusov, ktorých zbierka je dostupná na tomto odkaze. V 3D zobrazení sú georeferenčne premietnuté na virtuálny glóbus. Samozrejmosťou je ich otáčanie, približovanie a vzájomné porovnávanie cez nastaviteľné priehľadné vrstvy. Ako to vyzerá, si môžete odskúšať na glóbuse z roku 1640, ktorý je vystavený v knižnici Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Pri jeho tvorbe boli zapracované nové objavy holandských moreplavcov La Mairea a Schoutena. V súlade so skutočnosťami, ktoré boli známe pred rokom 1640 je Kalifornia na glóbuse zobrazená ako ostrov a pri Austrálii a Novej Guinei je možno pozorovať len náčrt pobrežia. 

Zdigitalizované historické glóbusy je možné využiť aj vo vyučovaní geografie a dejepisu. Žiaci môžu pomocou nich napríklad zisťovať, ako sa postupne zdokonaľovali naše poznatky o Zemi. Historickým mapám sa na Lepšej geografii venujeme pravidelne. Preskúmajte našu bohatú zbierku.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať