Hore

Spoznajte dejiny kartografie cez historické mapy a glóbusy vo virtuálnej mapovej zbierke

Spoznajte dejiny kartografie cez historické mapy a glóbusy vo virtuálnej mapovej zbierke

Historické mapy, atlasy a glóbusy sú zaujímavé nielen z obsahového, ale najmä z umeleckého hľadiska. Pre geografov a kartografov predstavujú to, čím sú pre milovníkov umenia obrazy a sochy. Aj vďaka nim môžeme spoznávať svet v dobách minulých, rozvoj našich poznatkov o Zemi a rozvoj kartografie ako takej. Unikátnu zbierku historických kartografických diel ponúka výstup projektu Kartografické zdroje ako kulturní dědictví, v rámci ktorého sa zdigitalizovalo viac ako 40-tisíc máp, plánov, atlasov a glóbusov zo zbierok českých múzeí, galérií, knižníc a archívov. Všetky sú voľne dostupné na chartae-antiquae.cz. V historických atlasoch nájdete aj kompletný atlas niekdajšieho Uhorska a jeho žúp. Ojedinelým je najmä spracovanie glóbusov, ktorých zbierka je dostupná na tomto odkaze. V 3D zobrazení sú georeferenčne premietnuté na virtuálny glóbus. Samozrejmosťou je ich otáčanie, približovanie a vzájomné porovnávanie cez nastaviteľné priehľadné vrstvy. Ako to vyzerá, si môžete odskúšať na glóbuse z roku 1640, ktorý je vystavený v knižnici Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Pri jeho tvorbe boli zapracované nové objavy holandských moreplavcov La Mairea a Schoutena. V súlade so skutočnosťami, ktoré boli známe pred rokom 1640 je Kalifornia na glóbuse zobrazená ako ostrov a pri Austrálii a Novej Guinei je možno pozorovať len náčrt pobrežia. 

Zdigitalizované historické glóbusy je možné využiť aj vo vyučovaní geografie a dejepisu. Žiaci môžu pomocou nich napríklad zisťovať, ako sa postupne zdokonaľovali naše poznatky o Zemi. Historickým mapám sa na Lepšej geografii venujeme pravidelne. Preskúmajte našu bohatú zbierku.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť