Hore

Čínsky múr z vesmíru nevidieť, hranice Číny však áno

Čínsky múr z vesmíru nevidieť, hranice Číny však áno

Neviem, kde má medzi ľuďmi pôvod viera v to, že jediným ľuďmi vytvoreným objektom, ktorý vidieť z vesmíru je Čínsky múr. Mnohí už tam hore boli, krúžili nám nad hlavami, ale akokoľvek sa snažili, túto fascinujúcu stavbu, nie a nie uvidieť. Naopak, mnohí tvrdia, že hranice medzi štátmi sú len v mysliach ľudí, že Zem vyzerá z vesmíru tak krásne aj preto, že je bez hraníc, treníc a sporov. Mýlia sa. Ukážkovým príkladom nech je vyššie zobrazená snímka hraničného územia medzi Kazachstanom (vľavo) a Čínou (vpravo), neďaleko Balchašského jazera. Bola vyhotovená v roku 2013 satelitom Landsat 8 a uverejnená na NASA Earth Observatory.

Výrazne odlišné využitie krajiny, ktoré kopíruje priebeh hranice, je spôsobené odlišnou poľnohospodárskou politikou dvoch štátov. Čína má pri viac ako 1,3 miliardách obyv. len 11,6 percenta ornej pôdy zo svojej celkovej rozlohy.  Preto sa snaží využívať krajinu efektívne. Zelené polia na satelitnej snímke sú rozsiahle, umelo zavlažované plochy (oblasť zobrazená v Google Maps).

Prípad Kazachstanu je odlišný. Od čias sovietskej kolektivizácie tu stále prevládajú veľké družstvá. Prírodné podmienky pestovaniu plodín príliš neprajú. Dôkazom nech je len 0,03 percenta Kazachstanu využívaných na rastlinnú produkciu. Východná časť Kazachstanu pri hraniciach s Čínou, patrí k suchým a riedko obývaným oblastiam, kde štát nemá dôvod ani záujem o vytváranie nákladných umelo zavlažovaných polí, ako je tomu na čínskej strane hranice. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť