Hore

Hranice nie sú len čiary v mysliach ľudí. Pozrite si tie, ktoré vidieť aj na satelitných snímkach

Hranice nie sú len čiary v mysliach ľudí. Pozrite si tie, ktoré vidieť aj na satelitných snímkach

Niektoré štátne hranice by bolo vidieť aj vtedy, ak by neboli v teréne alebo na mape vyznačené. Dôvodom je odlišný prístup ku krajine v susediacich štátoch. V prípade Guatemaly vidieť na satelitných snímkach výraznejší podiel odlesnených území v porovnaní s jej susednými štátmi. Viac príkladov viditeľných hraníc si môžete pozrieť na tomto odkaze. Dokážete cez Google Maps identifikovať aj ďalšie viditeľné hranice? 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať