Hore

Hranice nie sú len čiary v mysliach ľudí. Pozrite si tie, ktoré vidieť aj na satelitných snímkach

Hranice nie sú len čiary v mysliach ľudí. Pozrite si tie, ktoré vidieť aj na satelitných snímkach

Niektoré štátne hranice by bolo vidieť aj vtedy, ak by neboli v teréne alebo na mape vyznačené. Dôvodom je odlišný prístup ku krajine v susediacich štátoch. V prípade Guatemaly vidieť na satelitných snímkach výraznejší podiel odlesnených území v porovnaní s jej susednými štátmi. Viac príkladov viditeľných hraníc si môžete pozrieť na tomto odkaze. Dokážete cez Google Maps identifikovať aj ďalšie viditeľné hranice? 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť