Hore

Haʻamonga ʻa Maui – Stonehenge Pacifiku

Haʻamonga ʻa Maui – Stonehenge Pacifiku

Aké historické pamiatky z Pacifku (Tichomoria) poznáte? Ak ste si okrem sôch na Veľkonočných ostrovoch spomenuli aj na nejaké ďalšie, vaše poznatky o oblasti sú nadpriemerné. Ostrovy Tichého oceánu sa v mysli Európanov nespájajú s vyspelejšími civilizáciami, kráľovstvami a ríšami, ktoré by po sebe zanechali výraznejšie stavby a pamiatky. Výnimkou môže byť Tonžské kráľovstvo. Na ostrove Tongatapu stojí dodnes megalitická stavba Ha’amonga ‘a Maui z 13. storočia. Tento triliton mal pravdepodobne funkciu monumentálnej brány na kráľovský dvor. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť