Hore

Haʻamonga ʻa Maui – Stonehenge Pacifiku

Haʻamonga ʻa Maui – Stonehenge Pacifiku

Aké historické pamiatky z Pacifku (Tichomoria) poznáte? Ak ste si okrem sôch na Veľkonočných ostrovoch spomenuli aj na nejaké ďalšie, vaše poznatky o oblasti sú nadpriemerné. Ostrovy Tichého oceánu sa v mysli Európanov nespájajú s vyspelejšími civilizáciami, kráľovstvami a ríšami, ktoré by po sebe zanechali výraznejšie stavby a pamiatky. Výnimkou môže byť Tonžské kráľovstvo. Na ostrove Tongatapu stojí dodnes megalitická stavba Ha’amonga ‘a Maui z 13. storočia. Tento triliton mal pravdepodobne funkciu monumentálnej brány na kráľovský dvor. 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku