Hore

Takmer všetky mapy Slovenska na jednom mieste. Mapový portál mojamapa.sk vás nadchne

Takmer všetky mapy Slovenska na jednom mieste. Mapový portál mojamapa.sk vás nadchne

Milujeme mapy a na Lepšej geografii sme ich už uverejnili stovky. Vždy nás najviac zaujmú tie, ktoré sa venujú Slovensku. Len nedávno sme vás potešili 3D turistickými mapami na mapy.cz, úspech mali aj pôdne mapy, geomorfologické členenie či interaktívny atlas obyvateľstva a miest. Krásnu mapu Slovenska poskytuje aj mapový klient ZBGIS, ktorý ponúka aj 3D zobrazenie (príklad Banskej Štiavnice). Tentokrát pre vás máme niečo špeciálne. Mapový portál mojamapa.sk je pravdepodobne najkomplexnejším zdrojom máp o Slovensku. Umožňuje výber množstva podkladových máp, ako sú satelitná, ortofotomapa, topografická, dopravná, cyklistická, kreslená, komixová, čierno-biela. Pomocou tlače čierno-bielej mapy mesta si napríklad môžete vytvoriť zaujímavú mapovú maľovanku (príklad nižšie). Sila portálu mojamapa.sk spočíva však najmä v tzv. verejných vrstvách.

Tie sú zoradené do tematických kategórií a môžete si pomocou nich zobraziť množstvo rôznorodých máp Slovenska. Medzi inými kataster nehnuteľností, hranice krajov, okresov a obcí, jednotlivé kategórie ciest, mapy cestovného ruchu (aquaparky, hrady a zámky, archeologické náleziská, cyklistické – v celej Európe a turistické trasy), skládky odpadu, krajinnú pokrývku, rôzne geologické mapy, mapu minerálnych vôd a geomorfologického členenia, sklon a orientáciu reliéfu, staré banské diela a pod. Medzi vrstvami nájdete dokonca aj územné plány viacerých okresov a obcí Slovenska. Samozrejmosťou sú aj vrstvy historických máp z rôznych časových období, ktoré sme si na Lepšej geografii predstavili ako súčasť projektu Mapire.eu. Praktickou je možnosť nastavenia priehľadnosti mapových vrstiev a ich ľubovoľná vzájomná kombinácia na jednej mape.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať