Hore

Kde žijú ohrozené druhy?

Kde žijú ohrozené druhy?

Je zvláštne, že na geografii sa pracuje relatívne málo s mapami, ktoré by mali presah do biológie. A pritom, vymedzenie územia výskytu jednotlivých druhov rastlín a živočíchov môže byť pre žiakov veľakrát prekvapivé. Zistili by napríklad, že levy skutočne nežijú v celej Afrike, kde to vlastne žije panda, vtákopysk alebo iné ikonické druhy. V školskom atlase sú pekné mapy výskytu vybraných slovenských druhov, inak sa biogeografii atlasy veľmi nevenujú. Preto mám rád interaktívny atlas ohrozených druhov zapísaných do Červenej knihy, ktorý vytvorila IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov). Všetko čo potrebujete vedieť je latinský názov živočícha alebo rastliny a mapu máte hneď pred sebou. V náhľade nižšie alebo tu si môžete pozrieť príklad takejto mapy pre medveďa hnedého. Výborné mapy pre výskyt veľkých šeliem v Európe nájdete aj na tejto webstránke.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť