Hore

Kde žijú ohrozené druhy?

Kde žijú ohrozené druhy?

Je zvláštne, že na geografii sa pracuje relatívne málo s mapami, ktoré by mali presah do biológie. A pritom, vymedzenie územia výskytu jednotlivých druhov rastlín a živočíchov môže byť pre žiakov veľakrát prekvapivé. Zistili by napríklad, že levy skutočne nežijú v celej Afrike, kde to vlastne žije panda, vtákopysk alebo iné ikonické druhy. V školskom atlase sú pekné mapy výskytu vybraných slovenských druhov, inak sa biogeografii atlasy veľmi nevenujú. Preto mám rád interaktívny atlas ohrozených druhov zapísaných do Červenej knihy, ktorý vytvorila IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov). Všetko čo potrebujete vedieť je latinský názov živočícha alebo rastliny a mapu máte hneď pred sebou. V náhľade nižšie alebo tu si môžete pozrieť príklad takejto mapy pre medveďa hnedého. Výborné mapy pre výskyt veľkých šeliem v Európe nájdete aj na tejto webstránke.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať