Hore

Mapa, ktorá zmení váš pohľad na migráciu

Mapa, ktorá zmení váš pohľad na migráciu

Migrácia je stará ako ľudstvo samo a nespadla z oblakov len po rozpútaní konfliktov na Blízkom východe. Milióny ľudí sa dávali do pohybu naprieč regiónmi, štátmi a kontinentmi od úsvitu dejín. V súčasnom globalizovanom svete to platí dvojnásobne. Komplexný pohľad na migráciu vo svete medzi rokmi 2010 až 2015 si môžete vytvoriť aj pomocou vizuálne strhujúcej mapy, ktorej autorom je Max Galka. Mapa, ktorú nájdete na webstránke Metrocosm (odporúčam tam pozrieť aj ďalšie mapové diela) pracuje s odhadovanými počtami čistej imigrácie (počet prisťahovaných – počet vysťahovaných) pre všetky štáty sveta. Modré krúžky na mape predstavujú štáty, v ktorých prevažuje počet prisťahovalcov, červené zas tie, z ktorých sa viac ľudí vysťahovalo. Čím väčší krúžok, tým väčšia hodnota. Vizualizácia migrácie medzi jednotlivými štátmi sveta je znázornená cez pohyblivé žlté bodky – každá z nich predstavuje pohyb 1000 ľudí. Pomocou mapy si môžete vytvoriť priam plastický obraz o pohybe svetového obyvateľstva a pochopiť, že väčšina migrácie sa nesústredí len na Európu. V rámci jednotlivých svetadielov existujú silné cieľové a zdrojové oblasti migrácie – je tomu tak dokonca aj v rámci Afriky. Argument, že bohaté arabské štáty sú pre migráciu uzavreté sa vo svetle tvrdých dát ukazujú byť úplne mylné – práve štáty Perzského zálivu sú výraznými prijímateľmi masívnej migrácie zo štátov ako sú Pakistan, India, Bangladéš alebo Filipíny. Ich skladba obyvateľstva sa preto mení oveľa výraznejšie ako je tomu v prípade európskych štátov. V Spojených arabských emirátoch tvoria prisťahovalci dnes už väčšinu ich obyvateľstva. Mapa umožňuje sledovať migračné toky pre každý individuálny štát. Keď si napr. kliknete na Veľkú Britániu, uvidíte z ktorých štátov sveta do nej ľudia prichádzajú a kam sa naopak sťahujú Briti. 

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať