Hore

Politické rozdelenie Slovenska a Podkarpatskej Rusi (1926 a 1936)

Politické rozdelenie Slovenska a Podkarpatskej Rusi (1926 a 1936)

Medzi najlepšie zdroje historických máp na internete patrí bezpochyby stránka Old Maps Online. Stačí, že ohraničíte územie, ktoré vás zaujíma a hneď vám preň poskytne zoznam všetkých máp, ktoré sú dostupné v online archívoch. Nakoľko je čoraz viac historických máp prevedených do digitálnej podoby (spomeňme si na výborný český projekt), nájdete medzi nimi aj mnohé unikátne kúsky. Patria medzi ne aj mapy s názvom Podrobný přehled politického rozdělení Slovenska a Podkarpatské Rusi. V mapovej zbierke Geografického ústavu Masarykovej univerzite v Brne sú dostupné pre roky 1926 1936. Dvojlistové mapy sú vo vysokom rozlíšení a zoomovateľné 

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku