Hore

Politické rozdelenie Slovenska a Podkarpatskej Rusi (1926 a 1936)

Politické rozdelenie Slovenska a Podkarpatskej Rusi (1926 a 1936)

Medzi najlepšie zdroje historických máp na internete patrí bezpochyby stránka Old Maps Online. Stačí, že ohraničíte územie, ktoré vás zaujíma a hneď vám preň poskytne zoznam všetkých máp, ktoré sú dostupné v online archívoch. Nakoľko je čoraz viac historických máp prevedených do digitálnej podoby (spomeňme si na výborný český projekt), nájdete medzi nimi aj mnohé unikátne kúsky. Patria medzi ne aj mapy s názvom Podrobný přehled politického rozdělení Slovenska a Podkarpatské Rusi. V mapovej zbierke Geografického ústavu Masarykovej univerzite v Brne sú dostupné pre roky 1926 1936. Dvojlistové mapy sú vo vysokom rozlíšení a zoomovateľné 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť