Hore

Keď sa práca stredoškolskej odbornej činnosti skutočne podarí. Pozrite si mapový príbeh o tom, ako sa zmenila Banská Štiavnica

Keď sa práca stredoškolskej odbornej činnosti skutočne podarí. Pozrite si mapový príbeh o tom, ako sa zmenila Banská Štiavnica

Každý učiteľ iste súhlasí, že niet nad zanietených študentov, ktorí sa neuspokoja len s bežnými povinnosťami, ale svojmu učeniu a rastu sú ochotní venovať aj voľný čas. Napríklad vo forme stredoškolskej odbornej činnosti. Jej výsledky môžu zaujať aj širšiu verejnosť, stačí ak je dobre zvolená téma spracovaná pútavým spôsobom. Dôkazom toho je aj mapový príbeh študenta Matúša Maceka, ktorý bol v školskom roku 2016/17 vytvorený na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Geodet sa nezaprel a výsledok stojí za to. Mapa lokalizácii fotografických záberov na historických pohľadniciach Banskej Štiavnice bola vytvorená pomocou šablóny Story Maps v nástroji ArcGIS online a predstavuje architektonické zmeny vybraných lokalít nášho najslávnejšieho banského mesta v priebehu viac ako storočia. Autor mapy porovnával vzhľad objektov na 68 historických snímkach a pohľadniciach s ich súčasnou podobou. Dnešné fotografie sú vyhotovené z približne rovnakých uhlov a vzdialeností ako ich historické originály. Pri každej z nich je možné zobraziť aj presnú polohu na mape. Všetky objekty sú dostupné aj na spoločnej mape v aplikácii pre mobilné zariadenia.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť