Hore

O ľudských právach pútavo, tvorivo a interaktívne

O ľudských právach pútavo, tvorivo a interaktívne

Chcete učiť tak, aby žiaci na vaše vyučovacie hodiny nezabudli? Tak, aby boli počas nich motivovaní, aktívni a aby ich preberaná téma zaujala? Zabudnite nachvíľu na všetky prezentácie, interaktívne tabule a tablety – skúste to skôr cez skupinové vyučovanie a metódu E-U-R, ktorú bližšie spoznáte vďaka tomuto článku. Dlhodobo s ňou pracuje aj slovenská organizácia Človek v ohrození, ktorá vydala už viacero výborných metodických príručiek, v ktorých nájdete kompletne spracované vyučovacie hodiny na rôznorodé témy a predmety. Stačí si len vybrať.  

Ďalším bohatým zdrojom takto koncipovaných vyučovacích celkov je česká webstránka pre učiteľov a žiakov Respekt nebolí. Výučbové materiály vychádzajú z reálnych príbehov ľudí, ktoré sú v lekciách spracované formou textov, komiksov, audio nahrávok, krátkych animácií a videí, pričom všetky vychádzajú z dlhodobo overených postupov rozvoja kritického myslenia. Autorkou väčšiny lekcií je Nina Rutová, lektorka programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a garantka projektu Médiá tvorivo.

Obsah webstránky je rozdelený do 12 základných tematických oblastí (Obecný úvod o ľudských právach, Médiá a informácie, Náboženstvá, Občianstvo, Rodina, Štát, Trh, Voľný čas, Vzdelanie, Zamestnanie, Zdravie a Životné prostredie). Ako príklad z viac ako 40 návrhov kompletných lekcií si uveďme napr. aktivitu Aká je cena čínskych hračiek, ktorá je najaktuálnejšou práve v období pred Vianocami. 

Aktivity sú medzipredmetové a ich kompatibilitu so ŠVP nájdu prevažne učitelia občianskej výchovy, alebo etiky. Sme však presvedčení, že svoje uplatnenie nájdu aj na geografii, dejepise, prípadne aj v ďalších predmetoch.

​V prípade ľudských práv a globálneho vzdelávania môžete siahnuť aj po výborne spracovaných výučbových materiáloch portálu Lidé v pohybu, alebo využiť rôznorodé články projektu Svet medzi riadkami.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť