Hore

O ľudských právach pútavo, tvorivo a interaktívne

O ľudských právach pútavo, tvorivo a interaktívne

Chcete učiť tak, aby žiaci na vaše vyučovacie hodiny nezabudli? Tak, aby boli počas nich motivovaní, aktívni a aby ich preberaná téma zaujala? Zabudnite nachvíľu na všetky prezentácie, interaktívne tabule a tablety – skúste to skôr cez skupinové vyučovanie a metódu E-U-R, ktorú bližšie spoznáte vďaka tomuto článku. Dlhodobo s ňou pracuje aj slovenská organizácia Človek v ohrození, ktorá vydala už viacero výborných metodických príručiek, v ktorých nájdete kompletne spracované vyučovacie hodiny na rôznorodé témy a predmety. Stačí si len vybrať.  

Ďalším bohatým zdrojom takto koncipovaných vyučovacích celkov je česká webstránka pre učiteľov a žiakov Respekt nebolí. Výučbové materiály vychádzajú z reálnych príbehov ľudí, ktoré sú v lekciách spracované formou textov, komiksov, audio nahrávok, krátkych animácií a videí, pričom všetky vychádzajú z dlhodobo overených postupov rozvoja kritického myslenia. Autorkou väčšiny lekcií je Nina Rutová, lektorka programu Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu a garantka projektu Médiá tvorivo.

Obsah webstránky je rozdelený do 12 základných tematických oblastí (Obecný úvod o ľudských právach, Médiá a informácie, Náboženstvá, Občianstvo, Rodina, Štát, Trh, Voľný čas, Vzdelanie, Zamestnanie, Zdravie a Životné prostredie). Ako príklad z viac ako 40 návrhov kompletných lekcií si uveďme napr. aktivitu Aká je cena čínskych hračiek, ktorá je najaktuálnejšou práve v období pred Vianocami. 

Aktivity sú medzipredmetové a ich kompatibilitu so ŠVP nájdu prevažne učitelia občianskej výchovy, alebo etiky. Sme však presvedčení, že svoje uplatnenie nájdu aj na geografii, dejepise, prípadne aj v ďalších predmetoch.

​V prípade ľudských práv a globálneho vzdelávania môžete siahnuť aj po výborne spracovaných výučbových materiáloch portálu Lidé v pohybu, alebo využiť rôznorodé články projektu Svet medzi riadkami.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku