Hore

Regionálne rozdiely Ruska na mapách

Regionálne rozdiely Ruska na mapách

Geografický a mapový portál GeoCurrents sa oplatí sledovať. Pravidelne uverejňuje analytické články o politickej, hospodárskej a populačnej rozmanitosti vybraných štátov a regiónov sveta, ktoré vnášajú do témy neraz nové pohľady. Výnimkou nie je ani analýza regionálnych rozdielov medzi ruskými federatívnymi republikami a autonómnymi oblasťami, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze. Mapa, nižšie, ktorá je súčasťou článku, zobrazuje podiel etnických Rusov na skladbe obyvateľstva v jednotlivých regiónoch najväčšieho štátu sveta.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať