Hore

Sitno, kolíska slovenskej turistiky

Sitno, kolíska slovenskej turistiky

V čom je Slovensko skutočne svetové? Veľa mi toho nenapadá. Iní by však isto prišli s celým zoznamom ozajstných či domnelých špecifík, silných stránok, vlastností a charakteristík, ktoré by nás mali napĺňať objektívnou hrdosťou. Len málokto by spomenul turistiku a turistické chodníky. Celková dĺžka vyznačených chodníkov na Slovensku je viac ako 14 000 km. Len si to predstavte! Koľko by vám trvalo prejsť aspoň raz v živote každý z nich? História turistického značenia a turistiky ako aktívneho trávenia voľného času v prírode, sa na území niekdajšieho Uhorska začala písať v Štiavnických vrchoch okolo ich najvyššieho vrchu Sitno. V roku 1860 založil bankový úradník Rudolf Tirts v Banskej Štiavnici vôbec prvý turistický spolok v Uhorsku – Sitniansky klub. V okolí Sitna (mapa) boli v roku 1874 vytýčené prvé značené trasy na Slovensku. Po roku 1880, pod vedením Dr. Téryho bolo v okolí Sitna vyznačených sto kilometrov turistických chodníkov, budovali sa nové chodníky a horské studničky. 
Rozhľadňa na Sitne vybudovaná v roku 1736, sa považuje za vôbec prvý turistický objekt na Slovensku. Na svojom panstve ju dal postaviť majiteľ kaštieľa vo Svätom Antone Andrej Juraj Koháry. Išlo o relatívne výstavnú vežu z bieleho andezitu, ktorej výška presahovala 7 m.  Po Koháryovcoch prebrali svätoantonské panstvo Coburgovci, ktorí rozhľadňu koncom 19. storočia darovali turistickému spolku. Z dobových dokumentov a fotografií sa dozvedáme, že vnútorný priestor bol tvorený jedinou ale útulnou miestnosťou, ktorá bola zariadená masívnym dubovým nábytkom. Tu sa dalo sadnúť, oddýchnuť, občerstviť sa, prípadne po točitých železných schodoch, slúžiacich dodnes, vystúpiť na plochú terasu. Tá bola zároveň  strechou, z ktorej sa dalo rozhliadnuť po širokom okolí Štiavnických vrchov a za dobrých poveternostných podmienok dovidieť na hrebene  Nízkych a Vysokých Tatier, prípadne vidieť až lesklú stuhu Dunaja. Je pozoruhodné, že práve za týmto účelom Filip Coburg zakúpil turistickému klubu aj ďalekohľad, ktorý stál v tom čase 40 korún.

Viac informácií o histórii rozhľadne a turistiky v jej okolí sa dozviete v tomto obsiahlom článku. Čitateľom s hlbším záujmom o problematiku odporúčame aj novú knihu História turistiky na území Slovenska.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť