Hore

Nemôžete ísť do múzea? Slovenské múzeum máp navštívite aj cez videoprehliadky

Nemôžete ísť do múzea? Slovenské múzeum máp navštívite aj cez videoprehliadky

Všetky múzeá sú zatvorené a vy musíte zostať doma? Navštívte ich aspoň virtuálne. Môžete sa všeličo dozvedieť. Slovenské národné múzeum na Bratislavskom hrade vytvorilo video o expozícii stredoveku, Slovenské múzeum máp natočilo rovno štyri videoprehliadky (1, 2, 3, 4) svojich priestorov.

Dozviete sa v nich nielen o exponátoch v múzeu, ale aj zaujímavé informácie o histórii kartografie, o nástrojoch, ktoré sa pri tvorbe máp využívali v minulosti a pod. Ako vysvetľuje sprievodkyňa múzea Andrea Simanová: „Uvedomujeme si, že ľudom práve teraz dobre padne užitočné rozptýlenie. A pre školákov aj študentov, ktorí za bežných okolností patria medzi najčastejších návštevníkov nášho múzea, je to zároveň možnosť, ako sa môžu zaujímavou formou naďalej učiť. Domáce vzdelávanie môže byť pre rodičov aj učiteľov náročné a dúfame, že takto im ho dokážeme uľahčiť.“

Podľa sprievodkyne bola práve snaha pomôcť pri vyučovaní detí v súčasnej situácii výraznou motiváciou pre rýchle vytvorenie videí. „Sme jediné múzeum svojho druhu na Slovensku a svojím zameraním na kartografiu, geografiu a geodéziu môžeme obohatiť domácu výučbu týchto predmetov. Keď je cestovanie doslova zastavené, vieme ľuďom pomôcť pri spoznávaní sveta prostredníctvom máp. Okrem toho, ja osobne si všímam, keď sledujem správy, ako často teraz vidím všade v médiách mapy, keď sa hovorí o rôznych častiach sveta v súvislosti so šírením koronavírusu. Často si ani neuvedomujeme, že vďaka tejto situácii vystupuje do popredia potreba poznania toho, ako vlastne svet na mapách zobrazujeme. Takže paradoxne, hoci sa v podstate nemôžeme pohnúť z domu, poznanie a orientácia v mapách je veľmi dôležitým prvkom našej informovanosti.“

Slovenské múzeum máp v Kynceľovej (Banská Bystrica) vzniklo v máji 2018 a je špecializovanou múzejnou inštitúciou, ktorá predstavuje vývoj mapovania a vytvárania máp od najstarších čias až po súčasnosť. Zameriava sa predovšetkým na mladých návštevníkov, žiakov základných škôl a stredoškolákov. Stavia predovšetkým na interaktivite, takže medzi exponátmi návštevníci nájdu moderné technológie, ako napríklad tzv. pieskový model krajiny s rozšírenou realitou, môžu si vyskúšať vytváranie mapy na počítači, alebo zblízka pozrieť zmenšený model krajiny. Interaktívne časti expozície sú doplnené tradičnými prvkami v podobe fyzických exponátov a  informačných panelov. Tie ukazujú dejiny mapovania vo svete a na Slovensku, dôležité míľniky a predstaviteľov kartografickej histórie, akým bol napríklad Samuel Mikovíni. Samostatná časť je venovaná vzniku a histórii Vojenského kartografického ústavu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť