Hore

Školská geografia vo veľkom

Školská geografia vo veľkom

Mapa je základným nositeľom geografických informácií. Školská geografia sa bez máp a atlasov, samozrejme, nezaobíde. Prečo však okrem tradičných školských atlasov nevyužiť aj niečo názornejšie? Napríklad obrovskú mapu sveta na školskom dvore. Takúto mapu si vytvorili žiaci jednej košickej školy. A môžete si ju vytvoriť aj vy, stačí sa inšpirovať návodom. Zdá sa, že veľkorozmerné exteriérové mapy zažívali svoj najväčší boom v polovici minulého storočia. Z roku 1961 pochádza napr. táto nádherná mapaFotografia vyššie bola vytvorená v roku 1957 v novozélandskom Aucklande. Zobrazuje učiteľa N. R. Jonesa počas vyučovania geografie. Jeho žiaci stoja okolo reliéfnej mapy z betónu. Na mape zaujme aj použité kartografické zobrazenie – v strede mapy sa nachádza Nový Zéland. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť