Hore

Školská geografia vo veľkom

Školská geografia vo veľkom

Mapa je základným nositeľom geografických informácií. Školská geografia sa bez máp a atlasov, samozrejme, nezaobíde. Prečo však okrem tradičných školských atlasov nevyužiť aj niečo názornejšie? Napríklad obrovskú mapu sveta na školskom dvore. Takúto mapu si vytvorili žiaci jednej košickej školy. A môžete si ju vytvoriť aj vy, stačí sa inšpirovať návodom. Zdá sa, že veľkorozmerné exteriérové mapy zažívali svoj najväčší boom v polovici minulého storočia. Z roku 1961 pochádza napr. táto nádherná mapaFotografia vyššie bola vytvorená v roku 1957 v novozélandskom Aucklande. Zobrazuje učiteľa N. R. Jonesa počas vyučovania geografie. Jeho žiaci stoja okolo reliéfnej mapy z betónu. Na mape zaujme aj použité kartografické zobrazenie – v strede mapy sa nachádza Nový Zéland. 

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii