Hore

Teritoriálne vody štátov sveta

Teritoriálne vody štátov sveta

Teritoriálne vody, výsostné vody alebo pobrežné vody je pásmo mora, ktoré sa začína od línie najnižšieho odlivu alebo od hranice vnútrozemských morských vôd, na ktoré, vrátane vzdušného priestoru nad ním, morského dna a podzemia pod ním, sa vzťahuje suverenita (zvrchovaná moc) pobrežného štátu. Mapa, ktorú si spustíte na tomto odkaze v plnom rozlíšení, zobrazuje územia jednotlivých štátov sveta aj s ich teritoriálnymi vodami a výlučnými ekonomickými zónami. Využívanie výlučných ekonomických zón upravuje Dohovor OSN o morskom dne, podľa ktorého je v nich štátom umožnený prieskum, využívanie a hospodárenie s prírodnými zdrojmi, ako aj výroba energie pomocou vody a vetra. Výlučná ekonomická zóna sa rozprestiera do vzdialenosti 200 námorných míľ (370 km) od základnej línie pobrežia štátu. Výhody, ktoré plynú z výlučných ekonomických zón vysvetľujú viaceré teritoriálne spory medzi štátmi o neraz na prvý pohľad nepodstatné neobývané ostrovy. V súčasnosti najznámejším a z hľadiska globálnej bezpečnosti aj najnebezpečnejším príkladom je spor Číny so štátmi na pobreží Juhočínskeho mora o viaceré ostrovy v tejto oblasti. Stručný pohľad na spor získate z tohto krátkeho článku (po slovensky). Odporúčam aj výborne spracovaný článok s mapami a infografikami z dielne The New York Times.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii