Hore

Vytvorte si planetárnu cestu v okolí vašej školy

Vytvorte si planetárnu cestu v okolí vašej školy

Začnite školský rok skutočne vo veľkom a kým je pekne, choďte von. Učivá o vesmíre v piatackej geografii k tomu priam vyzývajú. Výsledkom triedneho (žiackeho) projektu, ktorý ide naprieč predmetmi môže byť model slnečnej sústavy v okolí vašej školy. Najskôr môžu žiaci umiestňovať telesá slnečnej sústavy na svoje telá. Ako na to sa dočítate v metodickom materiály z Učíme se venku.  Vzájomné porovnanie veľkosti planét zas môžete spraviť takto.  

Nápad vytvoriť model slnečnej sústavy v presnej mierke mi napadol už dávnejšie. Podrobný návod ako na to, nájdete na Lepšej geografii tu. Príklad toho, ako to môže vyzerať, keď sa to pojme profesionálnejšie, môžeme obdivovať v Hradci Králové. Planetární stezka je model našej slnečnej sústavy v mierke 1 k 1 miliarde. Tejto mierke zodpovedajú zároveň rozmery telies (modely Slnka a planét) i vzdialenosť, ktorú medzi nimi musíme v teréne prejsť. Na každej zastávke nájdete malú guľku znázorňujúcu planétu a informačnú tabuľu so základnými údajmi a zaujímavosťami o planéte. Celková dĺžka náučného chodníka je 6,5 km. Na webstránke planetárnej cesty v Hradci Královénájdete všetky potrebné informácie na to, aby ste ju vedeli vytvoriť aj vy so žiakmi. Najdokonalejšiu podobu modelu slnečnej sústavy majú zrejme v Záhrebe.

planéty vesmír učenie vonku

Na matematike môžu žiaci prepočítavať vzdialenosti a veľkosti v pripravovanom modeli, na slovenčine tvoriť texty informačných tabúľ na základe získaných informácií z encyklopédií, na výtvarnej výchove zas vytvárať presné modely (guľky) z vhodne zvoleného materiálu. Geografia to celé zastreší – na základe práce s podrobnou online mapou okolia školy žiaci rozhodnú o miestach, na ktorých budú jednotlivé modely planét umiestnené. Kde bude umiestnené Slnko – pred školou, radnicou, na námestí…? Na záver žiaci vytvoria prehľadnú papierovú mapu planetárnej cesty a pozvú rodičov a verejnosť na jej slávnostné otvorenie s ich odborným výkladom. 

Idete do toho? Ja som si sľúbil, že áno. O výsledkoch vás budem informovať. 🙂  

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať