Hore

Využite ponuku vzdelávania UK pre učiteľov geografie

Využite ponuku vzdelávania UK pre učiteľov geografie

Ako učitelia máte možnosť prihlásiť sa na viaceré školenia MPC a získať za ne kredity, ktoré sa pretavia do kreditových príplatkov k vášmu platu. Prečo však vo vašom profesnom raste nespraviť ešte väčší krok? Prihláste sa na kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ organizované Univerzitou Komenského v Bratislave a spravte si atestáciu!

V ponuke je momentálne prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z viacerých vyučovacích predmetov, geografiu nevynímajúc. Okrem týchto špeciálnych atestačných programov obsahuje ponuka aj ďalšie akreditované odborné vzdelávanie. Zaujímavo vyzerá najmä Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Celú ponuku kontinuálneho vzdelávania na UK si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku