Hore

Využite ponuku vzdelávania UK pre učiteľov geografie

Využite ponuku vzdelávania UK pre učiteľov geografie

Ako učitelia máte možnosť prihlásiť sa na viaceré školenia MPC a získať za ne kredity, ktoré sa pretavia do kreditových príplatkov k vášmu platu. Prečo však vo vašom profesnom raste nespraviť ešte väčší krok? Prihláste sa na kontinuálne vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ organizované Univerzitou Komenského v Bratislave a spravte si atestáciu!

V ponuke je momentálne prípravné atestačné vzdelávanie k vykonaniu prvej atestácie z viacerých vyučovacích predmetov, geografiu nevynímajúc. Okrem týchto špeciálnych atestačných programov obsahuje ponuka aj ďalšie akreditované odborné vzdelávanie. Zaujímavo vyzerá najmä Bádateľsky orientované vyučovanie s podporou meracích systémov vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Celú ponuku kontinuálneho vzdelávania na UK si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť