Hore

Ako žijú ľudia vo svete? Navštívte ich cez fotografie projektu Dollar Street

Ako žijú ľudia vo svete? Navštívte ich cez fotografie projektu Dollar Street

Nároky a túžby ľudí sú rôzne, všetci však chceme to základné – zabezpečiť bývanie a spokojný život pre svojich najbližších. Navštívte 240 rodín zo 46 krajín sveta a spoznajte ako žijú. Kde varia, spia, chodia na záchod a ako sa umývajú? Na tieto aj ďalšie otázky vám dajú odpovede stovky fotografií v jedinečnom projekte Dollar Street, ktorý je najnovším doplnkom Gapminderu – jedného z najlepších nástrojov na spoznávanie sveta prostredníctvom štatistík (ako s ním pracovať / návrh projektového zadania).

​Myšlienku projektu vysvetľuje Anna Rosling-Ronnlund v prednáške na TEDxDollar Street zobrazuje príbehy a život vybraných rodín namiesto suchých ekonomických ukazovateľov, ktorými by boli zaradené v príjmovom rebríčku. Takto podávané informácie nám môžu pomôcť zbaviť sa stereotypných predstáv, ktoré v sebe o ľuďoch z odlišného kultúrneho a ekonomického prostredia neraz nosíme.  

životná úroveň vo svete

Jednotlivé rodiny sú v Dollar Street zoradené (ako už názov projektu napovedá) na pomyselnej ulici podľa ich príjmov. V ľavom stĺpci sú zobrazené rodiny s najnižším príjmom, smerom doprava sú postupne zobrazené tie bohatšie. Projekt zobrazuje viacero rodín z rovnakej krajiny, umožňuje tak aj zaujímavé porovnania – napríklad priemerne majetných rodín z ekonomicky vyspelých regiónov sveta s vyššou triedou z rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík.  


Ak chcete spoznať nielen domovy, ale aj stravovanie ľudí vo svete, pozrite si fotogalériu projektu Hungry Planet – What the World Eats.

Viacero ďalších nástrojov a zdrojov na spoznávanie sveta nájdete aj v článku Ako poznáte svet? Štatistiky, grafy, fotografie a kvíz, ktoré vám pomôžu. Zaujať by vás mohla aj kniha Hansa Roslinga Faktomluva, o ktorej sme písali na tomto odkaze.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť