Hore

Ako žijú ľudia vo svete? Navštívte ich cez fotografie projektu Dollar Street

Ako žijú ľudia vo svete? Navštívte ich cez fotografie projektu Dollar Street

Nároky a túžby ľudí sú rôzne, všetci však chceme to základné – zabezpečiť bývanie a spokojný život pre svojich najbližších. Navštívte 240 rodín zo 46 krajín sveta a spoznajte ako žijú. Kde varia, spia, chodia na záchod a ako sa umývajú? Na tieto aj ďalšie otázky vám dajú odpovede stovky fotografií v jedinečnom projekte Dollar Street, ktorý je najnovším doplnkom Gapminderu – jedného z najlepších nástrojov na spoznávanie sveta prostredníctvom štatistík (ako s ním pracovať / návrh projektového zadania).

​Myšlienku projektu vysvetľuje Anna Rosling-Ronnlund v prednáške na TEDxDollar Street zobrazuje príbehy a život vybraných rodín namiesto suchých ekonomických ukazovateľov, ktorými by boli zaradené v príjmovom rebríčku. Takto podávané informácie nám môžu pomôcť zbaviť sa stereotypných predstáv, ktoré v sebe o ľuďoch z odlišného kultúrneho a ekonomického prostredia neraz nosíme.  

životná úroveň vo svete

Jednotlivé rodiny sú v Dollar Street zoradené (ako už názov projektu napovedá) na pomyselnej ulici podľa ich príjmov. V ľavom stĺpci sú zobrazené rodiny s najnižším príjmom, smerom doprava sú postupne zobrazené tie bohatšie. Projekt zobrazuje viacero rodín z rovnakej krajiny, umožňuje tak aj zaujímavé porovnania – napríklad priemerne majetných rodín z ekonomicky vyspelých regiónov sveta s vyššou triedou z rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík.  


Ak chcete spoznať nielen domovy, ale aj stravovanie ľudí vo svete, pozrite si fotogalériu projektu Hungry Planet – What the World Eats.

Viacero ďalších nástrojov a zdrojov na spoznávanie sveta nájdete aj v článku Ako poznáte svet? Štatistiky, grafy, fotografie a kvíz, ktoré vám pomôžu. Zaujať by vás mohla aj kniha Hansa Roslinga Faktomluva, o ktorej sme písali na tomto odkaze.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku