Hore

Jeden svet, množstvo rozdielov. Zadanie na prácu so štatistickými údajmi

Súčasťou schopností, ktoré by mali žiaci počas štúdia geografie nadobudnúť, je analýza, spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v podobe tabuliek alebo grafov. V prvom ročníku gymnázia preto pravidelne zaraďujem projektovú úlohu Jeden svet, množstvo rozdielov, v ktorej je práca s interaktívnymi grafmi prepojená s obsahom učiva o obyvateľstve sveta. Cez zadanie projektovej úlohy sa žiaci dozvedia o rozdieloch medzi najviac, menej a najmenej rozvinutými štátmi sveta a cez analýzu trendov vo vybraných časových obdobiach pochopia, že svet je neustále meniacim sa systémom.

V súčasnosti nájdeme na internete veľké množstvo stránok venovaných rôznym štatistickým údajom o obyvateľstve sveta a jednotlivých štátov. Zrejme najlepším je web Gapminder,  ktorý ponúka interaktívne grafy. Na obidvoch osiach je možné zvoliť si vami želaný jav, a tak ich vzájomne porovnávať v rôznych časových obdobiach. Je to ideálny nástroj na analyzovanie zmien v priestore a čase. Ovládanie je síce v anglickom jazyku, ale gymnazistom by nemalo robiť žiadne problémy.

Odporúčam pozrieť si a priamo na hodinách prípadne využiť aj vynikajúce edukačné videá od tvorcu projektu Gapminder Hansa Roslinga, ktoré sú dostupné aj so slovenskými alebo českými titukami a sú v nich názorne vysvetlené zložité procesy spojené s obyvateľstvom. Ako ukážku toho, že štatistika môže byť vzrušujúcim divadlom, si pozrite krátke video vložené nižšie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať