Hore

Jeden svet, množstvo rozdielov. Zadanie na prácu so štatistickými údajmi

Súčasťou schopností, ktoré by mali žiaci počas štúdia geografie nadobudnúť, je analýza, spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v podobe tabuliek alebo grafov. V prvom ročníku gymnázia preto pravidelne zaraďujem projektovú úlohu Jeden svet, množstvo rozdielov, v ktorej je práca s interaktívnymi grafmi prepojená s obsahom učiva o obyvateľstve sveta. Cez zadanie projektovej úlohy sa žiaci dozvedia o rozdieloch medzi najviac, menej a najmenej rozvinutými štátmi sveta a cez analýzu trendov vo vybraných časových obdobiach pochopia, že svet je neustále meniacim sa systémom.

Súčasťou schopností, ktoré by mali žiaci počas štúdia geografie nadobudnúť, je analýza, spracovávanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v podobe tabuliek alebo grafov. V prvom ročníku gymnázia preto pravidelne zaraďujem projektovú úlohu Jeden svet, množstvo rozdielov, v ktorej je práca s interaktívnymi grafmi prepojená s obsahom učiva o obyvateľstve sveta. Cez zadanie projektovej úlohy sa žiaci dozvedia o rozdieloch medzi najviac, menej a najmenej rozvinutými štátmi sveta a cez analýzu trendov vo vybraných časových obdobiach pochopia, že svet je neustále meniacim sa systémom.

V súčasnosti nájdeme na internete veľké množstvo stránok venovaných rôznym štatistickým údajom o obyvateľstve sveta a jednotlivých štátov. Zrejme najlepším je web Gapminder,  ktorý ponúka interaktívne grafy. Na obidvoch osiach je možné zvoliť si vami želaný jav, a tak ich vzájomne porovnávať v rôznych časových obdobiach. Je to ideálny nástroj na analyzovanie zmien v priestore a čase. Ovládanie je síce v anglickom jazyku, ale gymnazistom by nemalo robiť žiadne problémy.

Odporúčam pozrieť si a priamo na hodinách prípadne využiť aj vynikajúce edukačné videá od tvorcu projektu Gapminder Hansa Roslinga, ktoré sú dostupné aj so slovenskými alebo českými titukami a sú v nich názorne vysvetlené zložité procesy spojené s obyvateľstvom. Ako ukážku toho, že štatistika môže byť vzrušujúcim divadlom, si pozrite krátke video vložené nižšie.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť