Hore

Inšpirujte sa didaktickou prácou študentov

Inšpirujte sa didaktickou prácou študentov

Nových vzdelávacích materiálov, ktoré sú okamžite použiteľné vo vyučovaní, nie je nikdy dosť. Teší nás, že mnohé z nich vznikajú aj ako súčasť študentských prác na univerzitách. Škoda, že na Slovensku absentuje jednotný portál, na ktorom by bolo možné podľa kľúčových slov vyhľadať všetky bakalárske a diplomové práce napríklad na tému didaktiky geografie. Množstvo prínosných didaktických prác však môžete vyhľadať na českom portáli theses.cz

Ak ste študent a venujete sa didaktike geografie, budeme radi, ak nám svoje práce pošlete. Veľmi radi ich uverejníme. Tak, ako seminárnu prácu Lukáša Mužlu z FPV UMB v Banskej Bystrici. V práci Planéta v červených číslach sa zameral na návrh tematického celku vo forme integrovaného tematického vyučovania. Navrhované aktivity prepájajú geografiu s matematikou a ďalšími predmetmi, čím sa stávajú zaujímavým učebným materiálom so širokými možnosťami využitia. Kompletnú prácu si môžete stiahnuť na tomto odkaze

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať