Hore

Učiť (sa) bez chýb je nemožné

Učiť (sa) bez chýb je nemožné

Dostal som ponuku z Hospodárskych novín napísať niečo múdre na tému “chyby vo vyučovaní”. Potešil som sa a dlho hútal, ako to poňať a čo napísať. A poznáte to, dni plynuli, ja som na to zabudol a keď prišiel deadline, ostala mi na to hodina. Niečo som napísal, ale do uzávierky som to už nestihol. Stávajú sa aj horšie veci. Keď už nič, článok uverejním aspoň na Lepšej geografii, nech som tie písmená neklepal navnivoč.  

Nedávno som čítal štúdiu, podľa ktorej urobí učiteľ počas vyučovania okolo 1500 výchovno-vzdelávacích rozhodnutí za deň. Niektoré z nich sú významné, iné zas menej. Každé rozhodnutie má však dopad na toho-ktorého žiaka. Pozitívny alebo negatívny. Môže mu pomôcť lepšie pochopiť učivo, môže ho motivovať, nadchnúť, nudiť, znechutiť, podráždiť, uraziť… Ako učiteľ nepoznáte univerzálny recept na každú situáciu a nevidíte do denne meniacich sa duší všetkých žiakov. Viete však, že je len na vás s akými vedomosťami, schopnosťami, pocitmi a myšlienkami ich necháte v triede po zvonení.

​Učenie bez chýb a omylov je nemožné, tým zásadným je ale dobré sa vyhnúť. Každý učiteľ má svoj vlastný, špecifický štýl učenia, ktorý sa formuje počas jeho prvých rokov za katedrou. Prípadné zlozvyky sa neskôr už len ťažko menia a odstraňujú. Najčastejšou chorobou slovenských učiteľov, ktorou som trpel aj ja, je prílišný dôraz na učenie predmetu, nie na učenie žiakov. Ak sa neodváži na vyučovaní prenechať žiakom viac aktivity a voľnosti začínajúci učiteľ, je to celkom pochopiteľné. Chýba mu potrebné sebavedomie a viera, že to zvládne. Učiteľ, ktorý učí formou výkladu dvadsať rokov a nepokúsil sa vystúpiť z tejto komfortnej zóny, však robí chybu, ktorú už nemožno tolerovať. Je chybou, ak učiteľom chýba odvaha.

Učitelia v súčasnosti oprávnene poukazujú na množstvo nedostatkov a chýb slovenského školstva. Väčšina z nich sa týka systému a preto sa dajú zmeniť len „zhora“. Bol by som rád, ak by bolo hlasnejšie počuť aj o snahách zmeniť to, čo sa dá zmeniť takmer okamžite. Spôsob akým vediem vyučovaciu hodinu môžem ako učiteľ zmeniť tu a teraz. Stačí len chcieť a nebáť sa. Nič nebráni učiteľom učiť zážitkovo, prepájať učivo s reálnym svetom, robiť ho zmysluplným, cez bádateľsky orientované aktivity premieňať vyučovanie na spoločný zážitok z objavovania. Nič im nebráni učiť tak, aby sa škola stala najlepšou možnou pre každého žiaka. Nezväzuje ich ani tak nenávidený Štátny vzdelávací program, ktorý vymedzuje, čo a ako sa má v jednotlivých predmetoch vyučovať. Naopak, nabáda ich k tomu. Je písaný natoľko voľne, že v hlave slobodne zmýšľajúceho učiteľa sa počas jeho čítania objaví anglické „only sky is the limit“. Viem, možno preháňam. Najväčšia chyba, ktorú ako učitelia môžeme urobiť, je však prestať veriť na sny. Každá vyučovacia hodina nemôže byť dokonalá, napriek tomu sa o to aspoň pokúsme.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť