Hore

Cesta po Afrike. Hra na opakovanie učiva

V školskej geografii je vhodné využiť potenciál tradičných stolových hier. V súčasnosti je na trhu viacero hier s  geografickou tematikou, buď sú však pre školy cenovo nedostupné, môže ich hrať len obmedzený počet hráčov okolo jedného stola, alebo sú  tematicky ťažko uchopiteľné. 

Stolová hra Cesta po Afrike je vytvorená na opakovanie tematického celku o Afrike pre druhý ročník gymnázií.  Okrem rozvoja vedomostí sa zameriava aj na zručnosti, ako sú napr. práca s mapou alebo štatistickými údajmi. Hra je vytvorená v programe Microsoft PowerPoint vo forme prezentácie, ktorú učiteľ spustí po jej stiahnutí z tohto odkazu.

Hrať môže naraz celá trieda, žiaci sú rozdelení do viacerých súťažných skupín (4 až 5 žiakov v jednej). Hru vyhráva skupina, ktorej sa ako prvej podarí prejsť celú cestu po Afrike od prvého až po posledné políčko s číslom 44. Na hru je potrebný dataprojektor, cez ktorý sa premieta. Prezentácia obsahuje hracie pole s mapou Afriky a  snímky s  jednotlivými otázkami. Okrem tohto hracieho poľa je potrebné vytlačiť si aj papierové, ktoré sa nalepí na tabuľu alebo iné viditeľné miesto v triede. Pre lepšiu viditeľnosť sa skladá z viacerých strán formátu A4, pred samotnou hrou ho treba odspodu zlepiť lepiacou páskou.

V školskej geografii je vhodné využiť potenciál tradičných stolových hier. V súčasnosti je na trhu viacero hier s  geografickou tematikou, buď sú však pre školy cenovo nedostupné, môže ich hrať len obmedzený počet hráčov okolo jedného stola, alebo sú  tematicky ťažko uchopiteľné.

Stolová hra Cesta po Afrike je vytvorená na opakovanie tematického celku o Afrike pre druhý ročník gymnázií.  Okrem rozvoja vedomostí sa zameriava aj na zručnosti, ako sú napr. práca s mapou alebo štatistickými údajmi. Hra je vytvorená v programe Microsoft PowerPoint vo forme prezentácie, ktorú učiteľ spustí po jej stiahnutí z tohto odkazu.

Hrať môže naraz celá trieda, žiaci sú rozdelení do viacerých súťažných skupín (4 až 5 žiakov v jednej). Hru vyhráva skupina, ktorej sa ako prvej podarí prejsť celú cestu po Afrike od prvého až po posledné políčko s číslom 44. Na hru je potrebný dataprojektor, cez ktorý sa premieta. Prezentácia obsahuje hracie pole s mapou Afriky a  snímky s  jednotlivými otázkami. Okrem tohto hracieho poľa je potrebné vytlačiť si aj papierové, ktoré sa nalepí na tabuľu alebo iné viditeľné miesto v triede. Pre lepšiu viditeľnosť sa skladá z viacerých strán formátu A4, pred samotnou hrou ho treba odspodu zlepiť lepiacou páskou.

sfdsfsdf

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť