Hore

Povrch Afriky (návrh skupinových aktivít)

Regionálna geografia, ktorá v realite slovenskej školskej geografie výrazne dominuje, nedáva na prvý pohľad veľa príležitostí učiť zážitkovo. Učivá sú prevažne súborom faktov, ktoré by sa mali žiaci naučiť a ísť na ďalšie učivo v zaužívanom scenári poloha a rozloha, prírodné pomery, obyvateľstvo a jeho aktivity. Ako sa z toho vymaniť a spraviť geografiu predmetom, ktorý má zmysel aj v 21. storočí?

​Na začiatok stačí pochopiť to, že nie všetko, čo je v učebniciach musí byť odučené. Učebnice vznikli pred takmer desiatimi rokmi a obsahový štandard Inovovaného ŠVP pre geografiu sa s nimi nezhoduje. Vzdelávanie, ktoré má mať v súčasnosti zmysel sa nemôže obmedzovať len na mechanický prenos poznatkov.

​Podľa metodických pokynov k iŠVP má byťaktívny nielen učiteľ ale aj žiak, čo predpokladá menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov. Ak vychádzame z požiadaviek a potrieb žiakov, je u žiakov preferované také učenie, ktoré je pre nich zaujímavé, je zmysluplné, pestré a primerane náročné. Všestrannosť metód a postupov na vyučovacej hodine pomáha naplňovať cieľ vzdelávania a motivovať žiakov k ďalšiemu učeniu. Rozboru oficiálnych dokumentov, ktoré opisujú, ako by mala prebiehať výučba na slovenských školách, sme sa na Lepšej geografii venovali v samostatnom článku.

Od činnosti učiteľa k aktivite žiakov

Ako učiť o povrchu Afriky a rozvíjať pritom aj kľúčové kompetencie, ako sú spolupráca s druhými na riešení problémov; kultivované vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovanie; porozumenie a rozvíjanie čítania, interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov? 

Tu si len s prezentáciou a bežným pracovným listom nevystačíme. Čo tak to skúsiť cez viacero skupinových aktivít, na ktorých budú žiaci počas vyučovania pracovať a učiteľ ostane v úzadí? Vôbec sa netreba báť, že neodučíte to, čo vám káže iŠVP. V obsahovom štandarde sú pri povrchu Afriky spomenuté len Sahara, Namib, Atlas a Kilimandžáro.

Návrh aktivít

 

Uvádzané aktivity boli odskúšané so žiakmi na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici. Ako to dopadlo, si môžete prečítať tu. Je potrebné poznamenať, že vyučovanie tam prebieha v 90-minútových blokoch.

​Napriek tomu je možné (pri nevyužití prezentácie a miernej úprave niektorých časovo náročnejších aktivít) ich návrh uplatniť aj na bežnej vyučovacej hodine. Pomôcť môže aj navýšenie počtu členov v skupinách – namiesto dvojíc alebo trojíc v nich môžu pracovať štyria až piati žiaci.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať