Hore

Povrch Afriky (návrh skupinových aktivít)

Regionálna geografia, ktorá v realite slovenskej školskej geografie výrazne dominuje, nedáva na prvý pohľad veľa príležitostí učiť zážitkovo. Učivá sú prevažne súborom faktov, ktoré by sa mali žiaci naučiť a ísť na ďalšie učivo v zaužívanom scenári poloha a rozloha, prírodné pomery, obyvateľstvo a jeho aktivity. Ako sa z toho vymaniť a spraviť geografiu predmetom, ktorý má zmysel aj v 21. storočí?

​Na začiatok stačí pochopiť to, že nie všetko, čo je v učebniciach musí byť odučené. Učebnice vznikli pred takmer desiatimi rokmi a obsahový štandard Inovovaného ŠVP pre geografiu sa s nimi nezhoduje. Vzdelávanie, ktoré má mať v súčasnosti zmysel sa nemôže obmedzovať len na mechanický prenos poznatkov.

​Podľa metodických pokynov k iŠVP má byť aktívny nielen učiteľ ale aj žiak, čo predpokladá menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov. Ak vychádzame z požiadaviek a potrieb žiakov, je u žiakov preferované také učenie, ktoré je pre nich zaujímavé, je zmysluplné, pestré a primerane náročné. Všestrannosť metód a postupov na vyučovacej hodine pomáha naplňovať cieľ vzdelávania a motivovať žiakov k ďalšiemu učeniu. Rozboru oficiálnych dokumentov, ktoré opisujú, ako by mala prebiehať výučba na slovenských školách, sme sa na Lepšej geografii venovali v samostatnom článku

škola dataprojektor

Regionálna geografia, ktorá v realite slovenskej školskej geografie výrazne dominuje, nedáva na prvý pohľad veľa príležitostí učiť zážitkovo. Učivá sú prevažne súborom faktov, ktoré by sa mali žiaci naučiť a ísť na ďalšie učivo v zaužívanom scenári poloha a rozloha, prírodné pomery, obyvateľstvo a jeho aktivity. Ako sa z toho vymaniť a spraviť geografiu predmetom, ktorý má zmysel aj v 21. storočí?

​Na začiatok stačí pochopiť to, že nie všetko, čo je v učebniciach musí byť odučené. Učebnice vznikli pred takmer desiatimi rokmi a obsahový štandard Inovovaného ŠVP pre geografiu sa s nimi nezhoduje. Vzdelávanie, ktoré má mať v súčasnosti zmysel sa nemôže obmedzovať len na mechanický prenos poznatkov.

​Podľa metodických pokynov k iŠVP má byťaktívny nielen učiteľ ale aj žiak, čo predpokladá menej direktívne riadenie učebných aktivít žiakov. Ak vychádzame z požiadaviek a potrieb žiakov, je u žiakov preferované také učenie, ktoré je pre nich zaujímavé, je zmysluplné, pestré a primerane náročné. Všestrannosť metód a postupov na vyučovacej hodine pomáha naplňovať cieľ vzdelávania a motivovať žiakov k ďalšiemu učeniu. Rozboru oficiálnych dokumentov, ktoré opisujú, ako by mala prebiehať výučba na slovenských školách, sme sa na Lepšej geografii venovali v samostatnom článku.

Od činnosti učiteľa k aktivite žiakov

Ako učiť o povrchu Afriky a rozvíjať pritom aj kľúčové kompetencie, ako sú spolupráca s druhými na riešení problémov; kultivované vyjadrovanie vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovanie; porozumenie a rozvíjanie čítania, interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov? 

Tu si len s prezentáciou a bežným pracovným listom nevystačíme. Čo tak to skúsiť cez viacero skupinových aktivít, na ktorých budú žiaci počas vyučovania pracovať a učiteľ ostane v úzadí? Vôbec sa netreba báť, že neodučíte to, čo vám káže iŠVP. V obsahovom štandarde sú pri povrchu Afriky spomenuté len Sahara, Namib, Atlas a Kilimandžáro.

Návrh aktivít

 

Uvádzané aktivity boli odskúšané so žiakmi na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici. Ako to dopadlo, si môžete prečítať tu. Je potrebné poznamenať, že vyučovanie tam prebieha v 90-minútových blokoch.

​Napriek tomu je možné (pri nevyužití prezentácie a miernej úprave niektorých časovo náročnejších aktivít) ich návrh uplatniť aj na bežnej vyučovacej hodine. Pomôcť môže aj navýšenie počtu členov v skupinách – namiesto dvojíc alebo trojíc v nich môžu pracovať štyria až piati žiaci.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť