Hore

Čína (kvíz)

Kvíz je primárne určený pre geografiu na gymnáziách, uplatní sa však aj na základnej škole a zaujať môže aj neštudentov. Venuje sa fyzickej aj humánnej geografii Číny, niektoré otázky majú presah do dejepisu. Na správne zobrazenie kvízu odporúčame počítač (funguje však aj na tablete) a prehliadač Google Chrome. Používanie kvízu na smartfónoch je problematické, mapové úlohy sa nezobrazujú správne. Vyhodnotenia jednotlivých otázok obsahujú správne riešenia a odkazy na zaujímavé stránky na internete, čo je možné využiť pri samoštúdiu. Kvíz spustíte kliknutím na modré tlačidlo pod obrázkom. Kvíz vznikol v spolupráci s projektom Svet okolo nás, v rámci ktorého sú organizované edukačné cestovateľské videoprojekcie. Tá aktuálna je práve o Číne. Prečítajte si detaily a určite sa so školou prihláste, oplatí sa! K Číne je na Lepšej geografii dostupná aj prezentácia a návrh vyučovacej hodiny Čína – let červeného draka.        

Kvíz je určený pre geografické vzdelávanie na základných školách i gymnáziu. Venuje sa fyzickej i humánnej geografii Číny. Pre graficky korektné zobrazenie kvízu odporúčame použiť prehliadač Google Chrome. ​Kvíz môžete otvoriť aj v samostatnom okne v režime celej obrazovky – kliknutím na tlačidlo Zobraziť vo veľkom.

K Číne je na Lepšej geografii dostupná aj prezentácia a návrh vyučovacej hodiny Čína – let červeného draka.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť